BMW Mobile Care

BMW LIIKKUVUUSPALVELU.

BMW Liikkuvuuspalvelu on aina valmiina auttamaan – huoltamalla autoa valtuutetussa BMW Service toimipisteessä palvelu on voimassa jopa kymmenen vuotta auton käyttöönottopäivästä. Pätevä tekninen tuki ja ammattitaitoinen apu on taattu. Tavoitat meidät kaikkina vuorokauden aikoina vuoden jokaisena päivänä. Autamme puhelimitse tai paikan päällä. BMW Liikkuvuuspalvelun puhelinnumerosta tavoitat aina pätevän henkilön, joka pystyy usein auttamaan jo puhelimessa. Jos tämä ei jostain syystä onnistuisi, voit luottaa kattavaan lisäpalveluvalikoimaamme, joka takaa liikkuvuutesi. 

 

Teknisen häiriön sattuessa käytettävissäsi on kattava tuki hinauspalvelusta hotellimajoitukseen ja edelleen sijaisauton käyttöön kaikkialla Euroopassa. BMW Liikkuvuuspalvelu on voimassa kolme vuotta 1.1.2020 alkaen käyttöönotetuissa autoissa. Ennen 1.1.2020 käyttöönotetuissa autoissa BMW Liikkuvuuspalvelu on voimassa viisi vuotta käyttöönottopäivästä. Palvelun kestosta riippumatta voit jatkaa BMW Liikkuvuuspalvelun voimassaoloaikaa jopa kymmeneen vuoteen saakka - se tapahtuu automaattisesti niin kauan kuin auton huolto-ohjelman mukaiset huollot tehdään valtuutetussa BMW Service -toimipisteessä Suomessa. Jos autoasi ei ole huollettu suomalaisessa valtuutetussa BMW-huollossa ja suoritat auton seuraavan huolto-ohjelman mukaisen huollon valtuutetussa BMW Service toimipisteessä, niin autollesi astuu voimaan Liikkuvuuspalvelu auton seuraavaan huoltoon asti.

 

Tavoitat meidät auton iDrive valikosta, My BMW- tai BMW Connected sovelluksesta tai numerosta +358 800 154 000

 • Apu tekniseen vikaan tapahtumapaikalla

  Häiriötilanteissa BMW Liikkuvuuspalvelu-palvelukeskuksen asiantuntijamme pystyvät auttamaan usein jo puhelimessa. Jos kuitenkin tarvitset apua paikan päällä, lähetämme valtuutetun huoltokumppanimme tiepalveluauton ja hoidamme tästä aiheutuvat kustannukset.

  Huomaa, että juridisista syistä Tiepalvelu rajoittuu ajoneuvon liikkuvuuden palauttamiseen. Ylläpitotehtäviä, kulumisesta aiheutuvia korjauksia, suuria huoltotöitä ja / tai varaosien toimituksia saa tehdä vain valtuutettu BMW Service toimipiste. Tiepalvelu ei kata oheiskustannuksia, esim. polttoainetta, huoltonesteitä tai muita vastaavia kulutusaineita / -osia.

 • Apu rengasrikon sattuessa / pienissä ongelmissa

  Rengasrikkotapauksissa, joissa tyhjeneminen ei ole aiheutunut renkaan liiallisesta kulumisesta, toimitamme apua paikan päälle tai järjestämme avun lähimmän valtuutetun BMW Liikkuvuuspalvelu yhteistyökumppanin kautta. Jos rengasta ei voida paikata tai uutta rengasta ei voida toimittaa 4 tunnin kuluessa, niin tapauksen käsittelyssä voidaan soveltaa muita BMW Liikkuvuuspalvelun palveluja. Rengasrikkoapu ei sisällä uusien renkaiden tai niiden asennuksen kustannuksia. Rengasrikkoapu on voimassa Suomessa. BMW Liikkuvuuspalvelun muilla toiminta-alueilla palvelussa saattaa esiintyä rajoituksia.

  Autamme miellämme myös pienissä ongelmissa, kuten jos avain on jäänyt auton sisään tai kadonnut, jos autoon on tankattu vääränlaista polttonestettä tai jos polttoneste on päässyt loppumaan tankista. 

 • Hinauspalvelu lähimpään BMW-huoltopisteeseen

  Jos häiriötä ei voida korjata paikan päällä, katamme hinauskustannukset lähimpään BMW Service -toimipisteeseen tai suosimaasi BMW Service-toimipisteeseen jos lisämatka verrattuna lähimpään toimipisteeseen on alle 100km.

 • Apu onnettomuustilanteessa

  Jos joudut pieneen onnettomuuteen jossa ei tarvita pelastusviranomaisia, autamme mielellämme. BMW Liikkuvuuspalvelu neuvoo sinua toimimaan oikein onnettomuuspaikalla ja järjestää tarvittaessa auton hinauksen lähimpään BMW Service-toimipisteeseen. Onnettomuustilanteessa BMW Liikkuvuuspalvelu kattaa puhelinavun ja hinauksen kustannukset. 

 • Taksikuljetus

  Jos tarvitset häiriötilanteessa taksin, korvaamme yhden tai useamman taksimatkan aiheuttamat kustannukset enintään 80 euroon saakka kuittia vastaan.

 • Hotellimajoitus

  Jos häiriötilanteen vuoksi joudut yöpymään hotellissa, katamme ajoneuvon kaikkien matkustajien hotellikustannukset, kunnes häiriö on korjattu tai enintään 4 yön ajan (enintään 4 tähden hotellissa) edellyttäen, että häiriö ilmeni yli 50 kilometrin päässä asuinpaikastasi.

 • Sijaisauto matkan jatkamiseen

  Katamme sijaisauton kustannukset, kunnes korjaukset valmistuvat. Kotimaassa: enintään 3 työpäivän ja viikonlopun ajan, ulkomailla: enintään 5 työpäivän ja viikonlopun ajan. Viikonloppuun sisältyy myös pyhät kuten esimerkiksi pääsiäinen ja joulu. 

  Huomaa, että sijaisauton saatavuudessa voi olla alue- ja tilannekohtaisia eroja. Vuokra-autojen sopimusehtoihin voi liittyä määränpää- ja käyttörajoituksia.

 • Saumatonta liikkuvuutta

  Voidaksemme taata matkasi katkeamattomuuden tarjoamme edellä kuvattujen palvelujen lisäksi seuraavia palveluja joko erikseen tai yhdessä enintään 650 euroon asti häiriötapausta kohden.

  Matkan jatko tai paluumatka
  Jos olosuhteet niin edellyttävät, korvaamme matkan jatkamisen tai kotimatkan aiheuttamat juna- tai lentokustannukset edellä annettuun enimmäissummaan asti.

  Auton nouto tai palautus
  Jos BMW:n noudosta tai kotiinkuljetuksesta aiheutuu kustannuksia, korvaamme ne yllä mainittuun maksimisummaan asti. Jos häiriötilanne tapahtuu ulkomailla, järjestämme ajoneuvon palautuksen 10 työpäivän kuluessa (autojenkuljetusautolla). BMW:si nouto- tai kotiinkuljetuspalvelua sovelletaan, jos arvioitu korjausaika korjaamoon saapumisesta korjausten valmistumiseen on yli 3 työpäivää ja asuinpaikkasi on yli 100 km:n etäisyydellä häiriön tapahtumapaikalta.

  Saumattoman liikkuvuuden takaavien yhdistettyjen palvelujen aiheuttamia kustannuksia korvataan enintään 650 euroon asti häiriötapausta kohden.

KULUKORVAUKSET.

Perussääntö on, että vain sellaisia kuluja korvataan ja vain siinä laajuudessa, kuin on mainittu Liikkuvuuspalvelun ehdoissa. Tavallisesti vastaamme kaikista BMW Liikkuvuuspalvelu -palveluiden kustannuksista suoraan. Mikäli Sinun on poikkeuksellisesti maksettava etukäteen, korvaamme kustannukset Sinulle viipymättä. Tätä varten tarvitsemme alkuperäiset kuitit käytetyistä palveluista (esimerkiksi hinausyhtiöltä) sekä kopion korjauskuitista.Palveluehtojen mukaisesti vain sellaiset kustannukset korvataan, joiden laajuuden ja keston BMW Liikkuvuuspalvelun palvelukeskus on hyväksynyt.

 

Kustannukset, jotka eivät kuulu kulukorvauksen piiriin:

 • kustannukset, jotka olisivat tulleet maksettaviksi myös normaalitilanteessa, esimerkiksi tietullit ja polttoainekulut
 • hotellin laskuttamat ylimääräiset kulut, esimerkiksi ateriointi / minibaarin käyttö
 • kaikki kustannukset tai menetykset, jotka ovat joko suoraan tai epäsuorasti seurausta auton teknisestä viasta, kuten tulonmenetykset, peruutusmaksut, tapahtumien peruutuskustannukset (lipun raukeaminen)
 • korjauskustannukset ja varaosien ynnä apu- ja käyttöaineiden käytöstä koituvat kustannukset

 

Teknisen vian määritelmä: teknisellä vialla tarkoitetaan sellaista autossa esiintyvää vikaa, joka estää matkan jatkamisen.

 

BMW Liikkuvuuspalvelua ei voida soveltaa seuraaviin tapauksiin

 • Auton normaali huolto, tekninen kampanja tai takaisinkutsu tuotevirheen takia
 • Vaurio, joka on syntynyt tahallisesti tai huolimattomuuden johdosta
 • Vaurio, joka on syntynyt kun autoa on käytetty kilpailunomaisissa olosuhteissa tai harjoittelussa
 • Jos auton rakennetta on muutettu tavalla jota valmistaja ei ole hyväksynyt 

 

Oikeudellinen huomautus: suosittelemme teettämään kaikki auton huoltotyöt BMW-merkkikorjaamolla. Et ole oikeutettu käyttämään BMW Liikkuvuuspalveluita, mikäli määräystenmukaisia katsastus- ja huoltovälejä ei ole noudatettu siten, kuin BMW huolto- ja laatustandardit edellyttävät ja / tai jos katsastuksen, huolto- tai muut korjaustyöt on suorittanut epäpätevä henkilö virheellisesti.