BMW Mobile Care

BMW LIIKKUVUUSPALVELU (MOBILE CARE).

BMW on aina valmiina auttamaan - myös teknisen häiriön sattuessa. Pätevä tekninen tuki ja ammattitaitoinen apu on taattu. Tavoitat meidät kaikkina vuorokauden aikoina vuoden jokaisena päivänä. Autamme puhelimitse tai paikan päällä. BMW Liikkuvuuspalvelun puhelinnumerosta tavoitat aina pätevän henkilön, joka pystyy usein auttamaan jo puhelimessa. Jos tämä ei jostain syystä onnistuisi, voit luottaa kattavaan lisäpalveluvalikoimaamme, joka takaa liikkuvuutesi. Palveluvalikoima vaihtelee maittain.

 

BMW Mobile Care - koko Euroopan kattava BMW Liikkuvuuspalvelu. Teknisen häiriön sattuessa käytettävissäsi on kattava tuki hinauspalvelusta hotellimajoitukseen ja edelleen sijaisauton käyttöön kaikkialla Euroopassa. Palvelu on voimassa viisi vuotta ja koskee kaikkia BMW-autoja, jotka on ensirekisteröity 01.01.2006 jälkeen, ja sen saavat sekä ensiomistaja että vaihtoauton ostaja.

 

Tavoitat meidät numerosta +358 800 154 000

 • Apu tekniseen vikaan tapahtumapaikalla.

  Häiriötilanteissa Mobile Care -palvelukeskuksen asiantuntijamme pystyvät auttamaan usein jo puhelimessa. Jos kuitenkin tarvitset apua paikan päällä, lähetämme valtuutetun huoltokumppanimme tiepalveluauton ja hoidamme tästä aiheutuvat kustannukset 100 euroon saakka.

  Huomaa, että juridisista syistä Tiepalvelu rajoittuu ajoneuvon liikkuvuuden palauttamiseen. Ylläpitotehtäviä, kulumisesta aiheutuvia korjauksia, suuria huoltotöitä ja / tai varaosien toimituksia saa tehdä vain valtuutettu BMW Service toimipiste. Tiepalvelu ei kata oheiskustannuksia, esim. polttoainetta, huoltonesteitä tai muita vastaavia kulutusaineita / -osia.

 • Apu rengasrikon sattuessa / pienissä ongelmissa

  Rengasrikkotapauksissa, joissa tyhjeneminen ei ole aiheutunut renkaan liiallisesta kulumisesta, toimitamme apua paikan päälle tai järjestämme avun lähimmän valtuutetun Mobile Care yhteistyökumppanin kautta. Jos rengasta ei voida paikata tai uutta rengasta ei voida toimittaa 4 tunnin kuluessa, niin tapauksen
  käsittelyssä voidaan soveltaa muita BMW Mobile Care -palveluja. Rengasrikkoapu ei sisällä uusien renkaiden tai niiden asennuksen kustannuksia. Rengasrikkoapu on voimassa Suomessa. BMW Mobile Caren muilla toiminta-alueilla palvelussa saattaa esiintyä rajoituksia.
  Autamme miellämme myös pienissä ongelmissa, kuten jos avain on jäänyt auton sisään tai kadonnut, jos autoon on tankattu vääränlaista polttonestettä tai jos polttoneste on päässyt loppumaan tankista. Tällaisissa tapauksissa emme kuitenkaan vastaa tapahtumapaikalla annetusta avusta tai palvelulaajuuden ylittävistä liikkuvuuspalveluista aiheutuneista kuluista.

 • Hinauspalvelu lähimpään BMW-huoltopisteeseen

  Jos häiriötä ei voida korjata paikan päällä, katamme hinauskustannukset lähimpään BMW Service -toimipisteeseen.

 • Taksikuljetus

  Jos tarvitset häiriötilanteessa taksin, korvaamme yhden tai useamman taksimatkan aiheuttamat kustannukset enintään 65 euroon saakka.

 • Hotellimajoitus

  Jos häiriötilanteen vuoksi joudut yöpymään hotellissa, katamme ajoneuvon kaikkien matkustajien hotellikustannukset, kunnes häiriö on korjattu tai enintään 4 yön ajan (enintään 4 tähden hotellissa) edellyttäen, että häiriö ilmeni yli 50 kilometrin päässä asuinpaikastasi.

 • Sijaisauto matkan jatkamiseen

  Katamme sijaisauton kustannukset, kunnes korjaukset valmistuvat. Kotimaassa: enintään 3 työpäivän ja viikonlopun ajan, ulkomailla: enintään 5 työpäivän ja viikonlopun ajan.
  Huomaa, että sijaisauton saatavuudessa voi olla alue- ja tilannekohtaisia eroja. Vuokra-autojen sopimusehtoihin voi liittyä määränpää- ja käyttörajoituksia.

 • Saumatonta liikkuvuutta

  Voidaksemme taata matkasi katkeamattomuuden tarjoamme edellä kuvattujen palvelujen lisäksi seuraavia palveluja joko erikseen tai yhdessä enintään 500 euroon asti häiriötapausta kohden.

  Matkan jatko tai paluumatka
  Jos olosuhteet niin edellyttävät, korvaamme matkan jatkamisen tai kotimatkan aiheuttamat juna- tai lentokustannukset edellä annettuun enimmäissummaan asti.

  Auton nouto tai palautus
  Jos BMW:n noudosta tai kotiinkuljetuksesta aiheutuu kustannuksia, korvaamme ne yllä mainittuun maksimisummaan asti. Jos häiriötilanne tapahtuu ulkomailla, järjestämme ajoneuvon palautuksen 10 työpäivän kuluessa (autojenkuljetusautolla). BMW:si nouto- tai kotiinkuljetuspalvelua sovelletaan, jos arvioitu korjausaika korjaamoon saapumisesta korjausten valmistumiseen on yli 3 työpäivää ja asuinpaikkasi on yli 100 km:n etäisyydellä häiriön tapahtumapaikalta.

  Saumattoman liikkuvuuden takaavien yhdistettyjen palvelujen aiheuttamia kustannuksia korvataan enintään 500 euroon asti häiriötapausta kohden.

BMW Mobile Care

KULUKORVAUKSET.

Perussääntö on, että vain sellaisia kuluja korvataan ja vain siinä laajuudessa, kuin on mainittu Liikkuvuuspalvelun ehdoissa. Tavallisesti vastaamme kaikista BMW Liikkuvuuspalvelu -palveluiden kustannuksista suoraan. Mikäli Sinun on poikkeuksellisesti maksettava etukäteen, korvaamme kustannukset Sinulle viipymättä. Tätä varten tarvitsemme alkuperäiset kuitit käytetyistä palveluista (esimerkiksi hinausyhtiöltä) sekä kopion korjauskuitista.

Palveluehtojen mukaisesti vain sellaiset kustannukset korvataan, joiden laajuuden ja keston BMW Liikkuvuuspalvelun palvelukeskus on hyväksynyt.

Kustannukset, jotka eivät kuulu kulukorvauksen piiriin:
- kustannukset, jotka olisivat tulleet maksettaviksi myös normaalitilanteessa, esimerkiksi tietullit ja polttoainekulut
- hotellin laskuttamat ylimääräiset kulut, esimerkiksi ateriointi / minibaarin käyttö
- kaikki kustannukset tai menetykset, jotka ovat joko suoraan tai epäsuorasti seurausta auton teknisestä viasta, kuten tulonmenetykset, peruutusmaksut, tapahtumien peruutuskustannukset (lipun raukeaminen)
- korjauskustannukset ja varaosien ynnä apu- ja käyttöaineiden käytöstä koituvat kustannukset

Teknisen vian määritelmä: teknisellä vialla tarkoitetaan sellaista autossa esiintyvää vikaa, joka estää matkan jatkamisen.

BMW Liikkuvuuspalveluita voi käyttää vain, mikäli auton tekninen vika ei ole kuljettajan itsensä tai ulkoisen tekijän aiheuttama. Poikkeus: rengasrikon sattuessa tarjoamme apuamme siinä muodossa ja laajuudessa, kuin on kuvattu kohdassa "Apu teknisen vian tapahtumapaikalla".

Oikeudellinen huomautus: suosittelemme teettämään kaikki auton huoltotyöt BMW-merkkikorjaamolla. Et ole oikeutettu käyttämään BMW Liikkuvuuspalveluita, mikäli määräystenmukaisia katsastus- ja huoltovälejä ei ole noudatettu siten, kuin BMW huolto- ja laatustandardit edellyttävät ja / tai jos katsastuksen, huolto- tai muut korjaustyöt on suorittanut epäpätevä henkilö virheellisesti.