BMW talvirenkailla lumella ja jäällä

TALVIRENKAAT – 33 VASTAUSTA TAVALLISIMPIIN KYSYMYKSIIN

TALVIRENKAAT – 33 VASTAUSTA TAVALLISIMPIIN KYSYMYKSIIN

TALVIRENGASOPAS BMW-AUTOLLA AJAVILLE JA MUILLEKIN.

Kun lumi ja jää peittävät maan, on syytä vaihtaa autonrenkaat. Silloin on hyvä tietää vähän enemmän siitä, millaisia renkaita sinun pitää käyttää. Millaisia talvirenkaita on tarjolla ja mitkä säädökset niitä koskevat? Vastaamme tällä sivulla tavallisimpiin talvirenkaita koskeviin kysymyksiin. Valitse seuraavista teemoista:

Lue lisää

Miten nastattomat talvirenkaat toimivat?

Nastattomat, pohjoismaisiin olosuhteisiin tarkoitetut renkaat (kitkarenkaat) ovat ominaisuuksiltaan nastarenkaiden veroisia muissa talvisissa olosuhteissa paitsi jäisellä tiellä. Nastattomat talvirenkaat sopivat hyvin lumisiin tieolosuhteisiin sekä kosteille tai kylmille ja kuiville teille. Renkaiden pinnan kulutuskuvio on voimakas, ja se työntää tieltään loskan ja pureutuu syvälle lumeen, jolloin pito on parempi. Nastattomien renkaiden jarrutusominaisuudet ovat jopa muita paremmat lumisissa olosuhteissa.

Lue lisää

Toimivatko nastattomat ja nastarenkaat eri tavoin?

Itse renkaat toimivat samoin, koska molemmissa on karkea rengaskuvio ja pehmeä kumiseos. Erona on, että nastarenkaat pitävät paremmin jäisellä tiellä. Nastat lyhentävät jarrutusmatkaa ja pitävät paremmin liikkeelle lähdettäessä ja kiihdytettäessä jäisellä tiellä.

Lue lisää

Miksi jotkin nastattomat renkaat ovat toisia parempia?

Tiettyjen nastattomien renkaiden paremmuus johtuu renkaan kumiseoksesta ja rengaskuviosta. Eri toimittajien renkaat eroavat toisistaan näiltä osin. Myös renkaan valmistuspaikalla voi olla merkitystä. Pohjoismaisiin olosuhteisiin tarkoitettujen talvirenkaiden kumiseos on pehmeämpi ja niissä on enemmän lamelleja kuin eteläeurooppalaisiin olosuhteisiin tarkoitetuissa talvirenkaissa. Lamellit ovat siksak-kuvioita, jotka kulkevat poikittain yli renkaan urien. Paremmilla talvirenkailla nopeusluokka on vähintään 160 km/h. Nopeusluokka on merkitty Q-kirjaimella renkaan sivuun.

Lue lisää

Kummat talvirenkaat ovat paremmat, kitka- vai nastarenkaat?

Se riippuu siitä, missä asut ja ajatko talvisissa olosuhteissa, kuten lumisilla, jäisillä, sohjoisilla ja kuuraisilla teillä. Nastattomat talvirenkaat sopivat yleensä hyvin Etelä-Suomeen, jossa talviolosuhteet ovat harvoin kovin vaikeat. Pohjois-Suomessa, jossa teillä on useammin jäätä, suositellaan nastarenkaita.

Lue lisää

Voinko ajaa nastattomilla talvirenkailla kesällä?

Voit ajaa nastattomilla talvirenkailla kesällä, mutta renkaat toimivat silloin päinvastaisella tavalla kuin talvella. Pehmeämpi kumi kuluu nopeammin lämpimällä säällä. Lisäksi jarrutusmatka pitenee ja ajo voi tuntua epävakaalta. Taloudellisista ja turvallisuuteen liittyvistä syistä emme siksi suosittele nastattomia talvirenkaita kesäkäyttöön. Talvirenkaiden nopeusluokka on yleensä kesärenkaita matalampi.

Lue lisää

Kannattaako talvella ajaa nastattomilla talvirenkailla?

Nastattomien talvirenkaiden etuja ovat hyvä pito lumisilla teillä ja hiljaisuus. Haittapuolena on, että nastattomat talvirenkaat eivät pidä yhtä hyvin jäisellä tiellä. Jos siis asuinalueellasi on harvoin talvisia olosuhteita, nastattomien talvirenkaiden käyttö onnistuu hyvin. 

Lue lisää

Kuinka kauan talvirenkaat kestävät?

Renkaiden kulumiseen ja ikääntymiseen vaikuttavat monet tekijät. Siksi onkin vaikea antaa yksiselitteistä vastausta kysymykseen talvirenkaiden kestoiästä. Talvirenkaiden kestävyyteen vaikuttaa paitsi niiden ikä myös ajotyyli, säilytys, oikea rengaspaine, riittävä urasyvyys ja oikea pyöränkulmien säätö. Kansainvälisen käytännön mukaisesti renkaiden suositeltu käyttöikä on enintään kuusi vuotta. Renkaan valmistusajankohta näkyy renkaan sivussa niin kutsuttuna DOT-merkintänä. Nelinumeroisen koodin kaksi ensimmäistä lukua kertovat valmistusviikon ja kaksi viimeistä valmistusvuoden. Esimerkiksi ”1620” tarkoittaa viikkoa 16 vuonna 2020.

Lue lisää

Lisäävätkö nastarenkaat vesiliirtoriskiä?

Ei, nastarenkaat eivät lisää vesiliirtoriskiä. Renkaiden urasyvyys ja ajonopeus ovat ratkaisevia tekijöitä vesiliirtoriskin suhteen. Jos urasyvyys on liian pieni ja ajat kovaa, renkaat eivät pysty syrjäyttämään vettä ajoradalta.  

Lue lisää

Mitä talvirenkailla ajettaessa on otettava huomioon?

Sinun on ajettava rauhallisesti ja pehmeästi, kun allasi on uudet talvirenkaat. Kun ajat sisään uusia talvirenkaita, vältä voimakkaita kiihdytyksiä ja jarrutuksia sekä liian suuria kaarrenopeuksia ensimmäisten 400–500 kilometrin aikana. Jos ajat uusia talvirenkaita sisään kuivalla alustalla, renkaiden pinta karheutuu ja renkaat pitävät paremmin talvisissa olosuhteissa. Suosittelemme vaihtamaan talvirenkaisiin jo myöhään syksyllä (aikaisintaan 1. lokakuuta), jotta renkaat ehtivät karheutua ennen talven tuloa. Sisäänajo on hyväksi myös nastarenkaille, koska nastat painuvat tällöin paremmin koloihinsa ja toimivat näin hyvin renkaan koko käyttöiän. 

Lue lisää

Mikä on hyvä rengaspaine talvirenkaissa?

Talvirenkaiden oikea rengaspaine riippuu siitä, minkäkokoiset talvirenkaat autossasi on ja kuinka painava auto on, kun siinä on matkustajia ja heidän matkatavaransa. Löydät suositellun rengaspaineen yleensä autosi kuljettajan oven karmista (b-pilari). Tieto löytyy myös rekisteriotteesta.

Lue lisää

Mitä on hyvä tietää käytettyjä talvirenkaita ostettaessa?

Renkaiden on ensinnäkin oltava oikeankokoiset. Renkaissa on myös oltava riittävä urasyvyys – lain mukaan vähintään 3 mm, mutta suositus on vähintään 4 mm. Muutoin rengas ei poista tieltään ajoradalla olevaa vettä tai lunta. Renkaissa on oltava talvirengasmerkintä ja talvirenkaiden nopeusluokka, joka on merkitty Q-kirjaimella. Varmista myös, ettei renkaissa ole vaurioita.

Lue lisää

Mitä ovat nastarenkaat?

Nastarenkaat on talvirenkaita, joiden kovasta metallista valmistetut nastat pitävät hyvin jäällä ja lumipolanteella. Nastarenkaissa on lisäksi lamelleja, jotka ovat diagonaalisesti renkaan urien yli kulkevia siksak-kuvioita. Kaikissa lamelleissa on pienet pitoreunat, jotka parantavat renkaan pitoa.

Lue lisää

Kuinka paljon talvirenkaat maksavat?

Talvirenkaiden hinta riippuu siitä, haluatko halvat, keskihintaiset vai premium-luokan renkaat. Renkaita ostaessasi joudut useimmiten vaihtamaan kaikki renkaat samalla kertaa, jolloin hinta on tietenkin yksittäisen renkaan hintaa korkeampi. Talvirenkaat ovat yleensä kesärenkaita kalliimmat renkaiden kumiseoksen ja urasyvyyden takia.

Lue lisää

Miksi jotkin talvirenkaat ovat toisia kalliimpia?

Monet tekijät vaikuttavat siihen, että jotkin talvirenkaat ovat toisia kalliimpia. Hintaeroihin vaikuttavat muun muassa eri valmistajat, tavaramerkit ja renkaiden laatutaso. Myös renkaan koko vaikuttaa hintaan – suuremmat renkaat ovat yleensä kalliimpia kuin pienemmät. Myös nasta- ja kitkarenkaiden hinnoissa on eroa.

Lue lisää

Mikä on uusien talvirenkaiden urasyvyys?

Uusien talvirenkaiden urasyvyys on 8–10 mm. Talvirenkaiden pienin sallittu urasyvyys on 3 mm, mutta suositus on vähintään 4 mm. Talvirenkaiden käyttöikä vaihtelee riippuen siitä, kuinka usein ja kuinka paljon ajat (ajoprofiilisi), säilytätkö renkaita sisällä vai ulkona ja mikä on renkaiden ilmanpaine. Sekä liian korkea että liian matala ilmanpaine kuluttaa renkaita nopeammin.

Lue lisää

Onko nastarenkaissa oltava yhtä syvät urat kuin nastattomissa?

Kyllä. Urasyvyys 8–10 mm koskee niin nastattomia kuin nastarenkaitakin. Lain määrittämä vähimmäisurasyvyys 3 mm koskee kaikkia talvirenkaita. Urasyvyys on talvirenkaan tärkein ominaisuus – se määrittää, pitääkö rengas lumella. Renkaiden ainoa ero on, että nastarenkaiden nastat pitävät paremmin jäisellä tiellä.

Lue lisää

Kuinka syvät urat talvirenkaissa on oltava?

Talvirenkaiden urasyvyyden on lain mukaan oltava vähintään 3 mm. Kun ostat uudet talvirenkaat, niiden urasyvyys on 8–10 mm. Kun urasyvyys on lähempänä 8:aa millimetriä, rengas pitää paremmin talvisissa olosuhteissa. Vähimmäissyvyys on turvallisuussyistä 3 mm. Jos urasyvyys on alle 3 mm, rengas ei enää pidä talvisissa olosuhteissa.

Lue lisää

Miten talvirenkaan urasyvyys mitataan?

Mittaus sujuu parhaiten mittatikulla, jonka voit ostaa renkaita hankkiessasi tai hyvin varustellusta varaosaliikkeestä. Sinun on mitattava urasyvyys aina renkaan kuluneimman kohdan pääkuviosta. 

Lue lisää

Milloin nastarenkaita ei saa käyttää?

Suomessa nastarenkaita ei saa käyttää 1. huhtikuuta – 31. lokakuuta. Jos talviset olosuhteet jatkuvat 1. huhtikuuta jälkeen, nastarenkaita voi vielä käyttää. Nastarenkaiden käyttö voi olla kokonaan kiellettyä joissakin maissa tai suurkaupungeissa säätilasta riippumatta. Näissä tapauksissa nastarenkaiden käyttökieltojaksoa ei sovelleta. Voit lukea lisää nastarengassäädöksistä Euroopassa The Scandinavian Tire and Rim Organizationin internet-sivustolta

Lue lisää

Miksi nastarenkaiden käyttö voidaan kieltää?

Nastarenkaiden käyttö voidaan kieltää monesta syystä. Nastarenkaat irrottavat tiestä hiukkasia, jotka ovat haitallisia ihmisille ja ympäristölle. Lisäksi nastarenkaat kuluttavat ajorataa nastattomia renkaita enemmän. Joko yksittäisiä katuja tai kokonaisia maita koskeva nastarenkaiden käyttökielto on yhä tavallisempi ilmiö. Esimerkiksi Saksassa ja Puolassa nastarenkaiden käyttö on kokonaan kielletty.

Lue lisää

Miltä nastarenkaiden kielto näyttää EU:n alueella?

Joissakin maissa nastarenkaiden käyttö on kielletty kokonaan. Tällaisia maita ovat muun muassa Saksa ja Puola. Jos siis ajat johonkin EU-maahan Saksan tai Puolan kautta, autossasi ei saa olla nastarenkaita. Jos aiot matkustaa autolla Euroopassa, sinun on ennen lähtöäsi tarkistettava kohdemaasi säädökset. Voit lukea lisää nastarengassäädöksistä Euroopassa The Scandinavian Tire and Rim Organizationin internet-sivustolta

Lue lisää

Kuka säätää talvirenkaita koskevat lait, säädökset ja vaatimukset?

Eduskunta säätää Suomessa kaikki lait, myös talvirenkaita koskevat. Laki määrää muun muassa renkaiden urasyvyydestä tai perävaunujen renkaista. Poliisi on valvontaviranomainen, joka seuraa lakien noudattamista. Se tarkoittaa esimerkiksi ajoneuvojen valvontaa liikenteessä ja sakkojen määräämistä kuljettajille, jotka eivät noudata lakeja ja säädöksiä. Traficomin internet-sivustolla on lisätietoa erilaisten ajoneuvojen talvirenkaita koskevista säädöksistä. 

Lue lisää

Millaiset lait ja säädökset koskevat nastarenkaita?

Esimerkkejä nastarenkaita koskevista laeista ja säädöksistä: nastarenkaiden käyttö on kielletty 1. huhtikuuta jälkeen ja ennen 30. lokakuuta, nastarenkaiden urasyvyyden on oltava vähintään 3 mm ja että samassa autossa ei voi käyttää yhtä aikaa nastarenkaita ja nastattomia renkaita (esim. toisia edessä ja toisia takana). Lisätietoa talvirenkaita koskevista laeista ja säädöksistä on Ruotsin kuljetushallituksen internet-sivustolla.

Lue lisää

Miksi tarvitaan talvirenkaita koskevia lakeja, säädöksiä ja vaatimuksia?

Ensisijainen syy on liikenneturvallisuuden parantaminen ja onnettomuuksien vähentäminen tieliikenteessä. Laeilla ja säädöksillä suojellaan myös ympäristöä. Nastarenkaat irrottavat ajoradasta hiukkasia, jotka voivat olla vahingollisia hengitysteille ja ympäristölle.

Lue lisää

Pitääkö minun vaihtaa nastarenkaisiin, vaikka tieolosuhteet olisivat hyvät?

Jos ajoradalla on lunta, jäätä, sohjoa tai kuuraa, olosuhteet ovat talviset. Talvirenkaita on käytettävä 1. marraskuuta – 31. maaliskuuta , ja talvirenkaat voivat olla nastalliset tai nastattomat. Jos olosuhteet eivät ole talviset, sinun ei tarvitse vaihtaa nastarenkaisiin. Muista kuitenkin, että jos aiot lähteä alueelta, jolla ei ole talvisia olosuhteita, alueelle, jolla sellaiset on, sinun on vaihdettava talvirenkaisiin ennen lähtöäsi.    

Lue lisää

Pitääkö minun vaihtaa nastarenkaat kesärenkaisiin, jos tieolosuhteet ovat huonot?

Ei. Jos olosuhteet ovat edelleen talviset, käytä nastarenkaita. Sinun ei siis vaihtaa kesärenkaisiin, vaikka määräaika olisikin jo mennyt umpeen. Jos olosuhteet ovat varhain keväällä huhtikuun 1. päivän jälkeen  talviset, talvirenkaita on edelleen käytettävä. Poliisi määrittää, onko alueellasi talviset olosuhteet vai ei.

Lue lisää

Saanko sakkoja, jos toimin vastoin nastarenkaita koskevia lakeja ja säädöksiä?

Kyllä. Sinun kannattaa varautua sakkoihin, jos toimit vastoin nastarenkaita koskevia lakeja ja säädöksiä. Jos toimit vastoin lakeja ja säädöksiä, vaarannat sekä omasi että muiden tienkäyttäjien turvallisuuden. Poliisin tehtävänä on määrätä sakot valvonnan yhteydessä. Lue lisää laeista ja säädöksistä poliisin internet-sivustolta. Jos et käytä talvirenkaita, kun niitä pitäisi käyttää, voit saada sakkoja. Jos renkaittesi urasyvyys ei ole riittävä, voit saada sakkoja. Jos ajat nastarenkailla kadulla tai alueella, joilla nastarenkailla ajo on kielletty, voit saada sakkoja. 

Lue lisää

Pitääkö talvirenkaita käyttää ja jos pitää, milloin sitä vaaditaan?

Talvirenkaita on käytettävä 1. marraskuuta – 31. maaliskuuta, jos olosuhteet ovat talviset (lunta, jäätä, sohjoa, kuuraa). Nastarenkaita saa käyttää 1. marraskuuta – 15. huhtikuuta. Nastarenkaita voi käyttää myös muulloin, jos talviset olosuhteet tai niiden uhka sitä edellyttävät.

Lue lisää

Täyttävätkö talvirenkaani Suomen säädökset ja vaatimukset?

Sinun on säädökset ja vaatimukset täyttääksesi tarkistettava, että renkaiden urasyvyys on vähintään 3 mm, että renkaissa on talvirenkaasta kertova symboli (lumihiutale tai vuorenhuippukuvio) ja että niissä on merkintä ”Mud and Snow”, joka voidaan ilmaista eri tavoin: ”M+S”, ”M.S”, ”M&S”, ”M/S”. Talvirenkaiden on myös oltava samanlaiset. Autossasi on siis oltava joko neljä kitkarengasta tai neljä nastarengasta.

Lue lisää

Koskeeko talvirengaspakko myös perävaunua?

Kyllä. Talvirenkaita on käytettävä 1. marraskuuta – 31. maaliskuuta, jos olosuhteet ovat talviset. Vaatimus koskee perävaunuja, joita vedetään henkilöautolla, kevyellä kuorma-autolla tai linja-autolla, kun kokonaispaino on enintään 3,5 tonnia. Jos vetoautossa on nastarenkaat, myös perävaunussa on oltava nastarenkaat, kun olosuhteet ovat talviset. Autolla, jossa on nastattomat talvirenkaat, saa vetää perävaunua, jossa on joko nastattomat tai nastarenkaat.

Autossa ja perävaunussa on oltava saman vuodenajan renkaat. Muuten jarrutusmatka saattaa pidentyä ja ajaminen on epävakaampaa, mikä lisää onnettomuusriskiä.

Lue lisää

Milloin on viimeinen talvirenkaiden käyttöpäivä?

Viimeinen talvirenkaiden käyttöpäivä on lain mukaan 31. maaliskuuta, jos olosuhteet eivät enää ole talviset. Nastattomat talvirenkaat on vaihdettava pois viimeistään 30. huhtikuuta. Huomaathan, että nastattomat renkaat on valmistettu pehmeästä kumista ja tarkoitettu käytettäviksi kylmällä ajoradalla. Nastattomien talvirenkaiden käyttöä ei suositella lämpimään vuodenaikaan. Nastattomien talvirenkaiden käyttö kesällä tekee ajamisesta epävakaata ja turvattomampaa. Esimerkiksi jarrutusmatka pitenee.

Lue lisää

Milloin talvirenkailla saa ajaa?

Talvirengaskausi on 1. marraskuuta – 31. maaliskuuta, jos olosuhteet ovat talviset. Nastarenkaita saa käyttää 1. marraskuuta – 31. maaliskuuta. Talvirenkaita pitää käyttää, jos olosuhteet jatkuvat talvisina. Poliisi määrittää, milloin olosuhteet ovat talviset.

Lue lisää

Mitä on syytä pitää mielessä, kun vaihtaa kesärenkaista nastarenkaisiin?

Tarkista, että nastarenkaat ovat hyvässä kunnossa kesäsäilytyksen jälkeen. Varmista erityisesti, että urasyvyys on vähintään 3 mm, mikä on pienin sallittu talvirenkaiden urasyvyys. Varmista renkaita vaihtaessasi, että pultit on kiristetty tarpeeksi tiukalle ja että renkaiden ilmanpaine on autoasi koskevien suositusten mukainen. Jos renkaat ovat erikuntoisia, asenna paremmat talvirenkaat taakse. Tämä koskee sekä kitka- että nastarenkaita. Jos auto lähtee sivuttaisluisuun, takaosa luistaa, joten takarenkaiden pito on erityisen tärkeä asia.

Lue lisää
BMW Service Inclusive

BMW Huolenpitosopimus.

Anna palaa ja keskity yksinomaan siihen, mikä on tärkeää – ajamisen iloon. BMW Huolenpitosopimuksen avulla se on mahdollista. Maksat yhden kertamaksun ja saat sen jälkeen kaikki pakettiin sisältyvät huolto- ja korjaustyöt ilman lisäkustannuksia valitsemasi sopimuskauden ajan. BMW autosi on tällöin aina parhaissa käsissä kaikissa osallistuvissa BMW Jälleenmyyjien toimipisteissä ympäri maailman.

Lue lisää
BMW Service 5+

BMW Huolto 5+.

Olette matkanneet yhdessä BMW autosi kanssa lukemattomia kilometrejä ja kokeneet niin monia seikkailuja, että tunnet autosi läpikotaisin. Tarvitset siis huoltokumppanin, joka tuntee BMW autosi ja sen tarpeet aivan yhtä hyvin. Tämä järjestyy BMW Huolto 5+: se tarjoaa huollon yli neljän vuoden ikäisille BMW malleille.

Lue lisää
Alkuperäiset BMW varaosat

Alkuperäiset BMW varaosat.

BMW-autosi huippusuorituskyvyn edellytyksenä on auton kaikkien osien yhteistoiminta. Valitse siksi aina Alkuperäiset BMW varaosat: kunkin BMW mallin täydellinen toiminta voidaan taata vain, kun auton kaikki osat pelaavat saumattomasti yhteen. Olipa sitten kyse Alkuperäisistä uusista BMW varaosista tai Alkuperäisistä kunnostetuista BMW varaosista.

Lue lisää