BMW EfficientDynamics kulutus ja päästöt

KULUTUS JA PÄÄSTÖT.

BMW EfficientDynamics: Yksityiskohtaista tietoa polttoaineen kulutuksesta ja CO₂-päästöistä sekä dieselteknologiasta.

Uusien autojen polttoaineen kulutus ja CO2-päästöt mitataan standardisoidulla menetelmällä. Syyskuussa 2018 lähempänä normaalia liikennekäyttöä oleva WLTP-menetelmä (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) korvasi aikaisemmin voimassa olleen uuden New European Driving Cycle -menetelmän (NEDC). Täydennyksenä käytetään RDE-päästötestiä (Real Driving Emissions), joka mittaa haitallisten aineiden päästömäärän suoraan kadulla. Uusien testausmenetelmien avulla kuluttajat voivat tulevaisuudessa arvioida ajoneuvonsa polttoaineen kulutuksen ja päästöt entistä paremmin. Tällä sivulla saat lisäksi hyödyllistä tietoa dieselmoottoreiden kestävyydestä ja tehokkuudesta.

Lue lisää
KULUTUS JA PÄÄSTÖT. BMW EfficientDynamics: Yksityiskohtaista tietoa polttoaineen kulutuksesta ja CO₂-päästöistä sekä dieselteknologiasta.

5 FAKTAA WLTP-MITTAUSMENETELMÄSTÄ.

 • 01 Uusi lainmukainen WLTP-mittausmenetelmä on entistä käytännönläheisempi.
 • 02 Testit kestävät kauemmin, tapahtuvat nopeammassa vauhdissa ja dynaamisemmin.
 • 03 Uuden mittausmenetelmän normiarvot ovat entistä lähempänä todellista kulutusta.
 • 04 Tiedot vastaavat tarkemmin odotettavia polttoainekustannuksia.
 • 05 WLTP-mittausmenetelmä on otettu vaiheittain käyttöön 1.9.2017 alkaen.

WLTP-MITTAUSMENETELMÄ.

Tarkka testausmenetelmä mahdollisimman todenmukaisien polttonesteen kulutusarvojen ja CO₂-päästöarvojen mittaamiseksi.

WLTP-mittausmenetelmä perustuu maailman laajuisesti kerättyihin, todellisiin ajotietoihin, joiden avulla mitatut arvot ovat entistä lähempänä todellisuutta. Tämä tarkoittaa muun muassa uudelleen määriteltyjä, huomattavasti aiempaa rankempia testiolosuhteita ja korkeampia nopeuksia sekä huomattavasti pidempää testausaikaa (30 minuuttia aiemman 20 minuutin sijaan).
Testausmenetelmässä otetaan mukaan ajoneuvon vakiovarusteet sekä erikoisvarusteet CO2-päästötietojen tarkkaa määrittelyä varten. Näin jokaiselle ajotyypille saadaan kaksi arvoa: aerodynamiikan, painon ja rullausvastuksen mukaan matalin ja korkein mahdollinen normikulutusarvo. WLTP-menetelmän avulla voi arvioida ajoneuvon polttoaineen kulutuksen ja päästöt entistä paremmin. Konkreettisessa ajoneuvokonfiguraatiossa annetaan suoraan yksilöllinen normiarvo. Poikkeamat todellisesta käytöstä ovat edelleen tässä testausmenetelmässä mahdollisia. Arkikulutukseen ja CO2-päästöihin vaikuttavat edelleen erilaiset topografiset, ilmastolliset sekä henkilökohtaiset ajotekniset olosuhteet. Samoin liikennetilanteella, hetkittäisellä kuormituksella sekä esimerkiksi ilmastointilaitteen käytöllä on vaikutuksia. Varmaa on kuitenkin se, että Testausolosuhteet ovat realistisempiä kuin aiemmin, minkä vuoksi odotettavissa on korkeampia kulutus- ja CO2-arvoja tai pienempiä toimintasäteitä sähköautoilla. Tällä ei kuitenkaan ole negatiivista vaikutusta todelliseen kulutukseen tai toimintamatkaan. Tämän lisäksi BMW Group tekee jatkuvasti töitä uusien teknologioiden parissa parantaakseen kulutusta ja toimintamatkaa.
Kaikki BMW Groupin EU28+-maissa tilattavat autot on rekisteröity WLTP-menetelmän mukaisesti.
Saksassa lainsäätäjä kuitenkin edellyttää, että WLTP-menetelmällä mitatut arvot on ensin muunnettava NEDC-arvoihin. Tätä varten EU-komissio on kehittänyt korrelaatiomenetelmän, joka on kaikille ajoneuvovalmistajille yhtä lailla sitova.
Tämän vaiheen tarkoituksena on helpottaa siirtymää. Vaiheen kesto riippuu kunkin maan lainsäädännöstä ja vaihtelee maittain.
Syyskuusta 2018 alkaen kaikki autovalmistajat ovat lain mukaan velvoitettuja testaamaan kaikki EU:ssa, Sveitsissä, Turkissa, Norjassa, Liechtensteinissa ja Israelissa (EU28+) myytävät ajoneuvot WLTP-menetelmän mukaan.
Tammikuusta 2021 alkaen kaikki ajoneuvot on mitattava ja rekisteröitävä WLTP-menetelmän mukaisesti kaikissa niissä maissa, joissa sovelletaan EU-lainsäädäntöä ajoneuvojen rekisteröintiin.

Lue lisää

WLTP VERRATTUNA NEDC-MENETELMÄÄN.

Lue lisää vanhan ja uuden testausmenetelmän välisistä eroista.

Testausmenetelmä
NEDC
WLTP

REAL DRIVING EMISSIONS (RDE).

Todenmukainen epäpuhtauspäästöjen mittaus ajon aikana kadulla.

Toukokuusta 2016 alkaen RDE-mittaukset (Real Driving Emissions) ovat pakollisia kaikille ajoneuvovalmistajille EU:ssa, Sveitsissä, Turkissa, Norjassa, Liechtensteinissa ja Israelissa. RDE-testeissä mitataan haitallisten aineiden, kuten hienopölyn (hiukkasten) ja typenoksidien (NOx), päästöt suoraan ajon aikana kadulla. Tällä tavoin määritellään keskimääräiset päästöarvot, jotka ovat odotettavissa myös arkiajossa.
BMW Group käyttää malleissaan erilaisia teknologioita pakokaasun vähentämiseksi ja haitallisten aineiden alentamiseksi entisestään arkikäytössä.
BMW BluePerformance -toimenpiteet esimerkiksi vähentävät dieselmoottoreiden typenoksidipäästöjä. Ottamalla käyttöön uuden 6-sylinterisen dieselmoottorisukupolven vuodesta 2020 alkaen moottorin lähellä oleva varaava katalysaattori entistäkin tehokkaammalla moottorin lähellä olevalla SCR-järjestelmällä. Näin typpioksidien vaihto paranee entisestään erityisesti kaupunkikäytössä. Kuten ennenkin järjestelmää tukee toinen SCR-katalysaattori alusrakenteen alla, jossa on ajoneuvokohtaisesti oma AdBlue®-annostelu.
BMW Group on ottanut ensimmäisenä ajoneuvonvalmistajana varaavan NOx-katalysaattorin ja SCR-järjestelmän sarjatuotantoon. AdBluen® kaksoisannostelulla BMW asettaa uusia mittapuita pakokaasunpuhdistukseen ja haitta-aineiden vähentämiseen.
Lisäksi dieselajoneuvoihin on asennettu vuodesta 2006 alkaen vakiovarusteena hiukkassuodatin, joka vähentää hienopölyä. Myös bensiinimalleissa käytetään nyt yleisesti erityisiä hiukkassuodattimia.
BMW valmistaa 1.10.2020 lähtien enää vain EU6d-pakokaasustandardin vaatimukset täyttäviä ajoneuvoja – eli jo kolme kuukautta lain edellyttämää ajankohtaa 1.1.2021 aiemmin. Euro 6d -pakokaasustandardi asettaa nyt raja-arvot myös hiukkasten lukumäärälle ja typenoksideille RDE-ajoissa, toisin kuin Euro 6c.
EU6d:n mukainen hyväksyntä takaa, että autosi noudattaa kyseisellä hetkellä tiukimpia EU:n päästöraja-arvoja.

Lue lisää

MOOTTORIT, JOISSA BMW TWIN POWER TURBO -TEKNOLOGIAA.

Voimakas ja tehokas: BMW:n bensiini- ja dieselmoottorit.

Innovatiiviset bensiini- ja dieselmoottorit, joissa on BMW TwinPower Turbo -teknologiaa, muodostavat jokaisen BMW:n sydämen. Niissä on yhdistetty uusimpia ruiskutusjärjestelmiä, täysin muunneltavaa tehonohjausta ja innovatiivista turboahdinteknologiaa.

Lue lisää
BMW EfficientDynamics BMW TwinPower Turbo -bensiinimoottorit

BMW TwinPower Turbo -bensiinimoottorit.

Innovatiivinen 3-sylinterinen bensiinimoottori, jossa epätavallisen rauhallinen käynti, 4-sylinterinen bensiinimoottori ja useaan kertaan ”Engine of the Year Award” -palkinnon saanut 6-sylinterinen BMW TwinPower Turbo -bensiinirivimoottori asettavat mittapuita. BMW EfficientDynamics -moottoriperheen uusin sukupolvi erottuu edukseen edeltäjämoottoreita taloudellisempina, pienemmillä pakokaasupäästöillä ja suuremmalla teholla.
Taloudellisuuden ja dynamiikan parantamiseksi näissä moottoreissa toteutettu innovaatiopaketti – BMW EfficientDynamics -strategian mukaisesti – käsittää uusimman ruiskutustekniikan, säätyvän venttiilinohjauksen Valvetronic, nokka-akseleiden ajoitussäädön kaksois-VANOS sekä TwinScroll-pakokaasuahtimen. Tuloksena on syntynyt erityisen tehokas voimanlähde, joka ilmentää vakuuttavasti BMW:n tunnettua moottoriosaamista.

Lue lisää
BMW EfficientDynamics BMW TwinPower Turbo -dieselmoottorit

BMW TwinPower Turbo -dieselmoottorit.

BMW TwinPower Turbo -dieselmoottoreissa on systemaattisesti toteutettu BMW EfficientDynamicsin perusperiaatteita: Samanaikaisesti paras taloudellisuus, voimantuotto ja käynti alhaisella kulutuksella. Tehon ja dynamiikan suhteen ne ovat ainutlaatuisia. 3-sylinteriset BMW TwinPower Turbo -dieselmoottorit ovat ihanteellisia ensimmäisiä moottoreita, innovatiiviset 4-sylinteriset BMW TwinPower Turbo -dieselmoottorit ja erityisen vahvat 6-sylinteriset BMW TwinPower Turbo -dieselmoottorit ovat erityisen vähäpäästöisiä ja kitkattomia. Ajamisen ilo on siten maksimaalista. Alumiinikevytrakenteisissa BMW EfficientDynamics -moottoriperheen dieselmoottoreissa on yksi pakokaasuahdin, ja ahtiminen turbiinigeometria on muuttuva, eli niiden johdinsiivet ovat säätyvät. Ruiskutusjärjestelmänä käytetään uusimman sukupolven Common Rail -suoraruiskutusta.

Lue lisää
BMW EfficientDynamics BMW-dieselmoottorin lähikuva

BMW-DIESELMOOTTORIT: EDISTYKSELLINEN JA TEHOKAS.

Diesel ei ole pelkästään tärkeä taloudellinen moottori, vaan se on lisäksi innovatiivinen ja erittäin tehokas moottori. Innovatiivisen AdBlue®-ruiskutusjärjestelmän ansiosta typenoksidipäästöt moderneissa BMW-dieselautoissa ovat lähellä nollaa. Haitallisten aineiden päästöjen vähentämiseksi käytössä on lisäksi pakokaasunpuhdistusmenetelmiä.  BMW Groupissa kehitellään ja parannetaan kaikkia moottorimalleja rinnakkain.

LISÄTIETOA AIHEESTA DIESEL.

Olipa kyse sitten kestävyydestä, taloudellisuudesta tai tehokkuudesta: on monia hyviä syitä, miksi valita moderni dieselmoottori. Usein kuitenkin puuttuu faktatietoja. Tutustu aiheeseen, ja lue lisää dieselmoottoreista ja haitta-ainepäästöistä.

Lue lisää
 • Diesel ja ympäristö
 • Hienopöly ja hiukkassuodatin
 • Mitä CO₂ oikeastaan on?
 • Mitä NOx tarkoittaa?
 • EU:n pakokaasustandardi
 • Ympäristövyöhykkeet
 • Ympäristötarra
BMW EfficientDynamics tehokas ajaminen

ENTISTÄ TEHOKKAAMPAA AJAMISTA BMW EFFICIENT DYNAMICSIN AVULLA.

BMW EfficientDynamics BMW EfficientDynamicsin innovatiiviset teknologiat

BMW EFFICIENT DYNAMICSIN INNOVATIIVISET TEKNOLOGIAT.

UKK – MITTAUSMENETELMÄ KULUTUKSELLE JA PÄÄSTÖILLE.

Kysymyksesi. Vastauksemme.

 • Mikä on WLTP?
 • Mikä on WLTP-ajosykli?
 • Mitä WLTP tarkoittaa minulle?
 • Mikä on RDE?
 • Mikä on Euro 6?
 • Mitä tarkoittaa Selective Catalytic Reduction (SCR)?
 • Mikä on BluePerformance?
 • Mikä on hiukkassuodatin?
 • Mitä WLTP tarkoittaa sähkö- ja hybridiajoneuvoille?