HUOMINEN MIELESSÄ JO TÄNÄÄN.

Kierrätys BMW:llä.

BMW vähentää ympäristövaikutukset minimiin auton koko käyttöiän osalta - auton valmistuksesta käyttöön ja huoltoon, ja lopulta auton kierrätykseen. Tämä kokonaisvaltainen konsepti on ollut osaltaan auttamassa BMW:tä sijoittumaan erinomaisesti Dow Jones Sustainability Group Index -listalla, joka asettaa yrityksiä paremmuusjärjestykseen kestävän kehityksen suhteen.
Jo uusien BMW-autojen suunnittelu- ja valmistusvaiheessa luodaan perusta niiden ympäristöystävälliselle kierrätykselle. Noudattamalla jatkuvasti Design for Recycling -suunnittelukonseptia BMW varmistaa autojensa myöhemmin tapahtuvan kierrätyksen tehokkuuden.

Lue lisää

AUTON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN KIERRÄTYS.

Autot puretaan ja kierrätetään valtuutetuissa autopurkaamoissa. Jokainen kilo autonromua ohjataan ekologisesti ja taloudellisesti optimaaliseen kierrätykseen. Arvokkaat raaka-aineet päätyvät takaisin tuotantokiertoon, mikä vähentää ympäristön kuormitusta. Käyttöikänsä päähän tulleen auton valvottu vastaanotto, esikäsittely, purku ja kierrätys ovat auton ympäristöystävällisen kierrätyksen neljä vaihetta.

 • Valvottu vastaanotto

  Auton kierrätys alkaa auton valvotusta vastaanottamisesta ja luovuttamisesta valtuutetulle vastaanottopisteelle tai valtuutetulle autopurkaamolle. Vain näillä toimipisteillä on lupa antaa romutustodistus, joka vaaditaan auton lopullista rekisteristä poistamista varten.

 • Käyttöaineiden poisto

  Esikäsittelyvaiheessa autosta irrotetaan ensin akku, ja turvatyynyt sekä muut pyrotekniset rakenneosat neutraloidaan. Varsinainen kierrätys alkaa poistamalla auton käyttöaineet tähän tarkoitukseen suunniteltujen laitteiden avulla. Tässä työpisteessä imetään esimerkiksi ilmastointilaitteen kylmäaine sekä jarruneste, päästetään jäähdytysneste sekä moottori- ja vaihteistoöljyt pois, ja polttoneste tyhjennetään pois poraamalla ensin reikä erikoisporakoneella ja käyttämällä sitten tyhjennyslaitetta. Eri nesteet siirretään omiin säiliöihinsä, ja alaan erikoistuneet yritykset käsittelevät tai kierrättävät ne myöhemmin.

 • Purkaminen

  Purkamisen yhteydessä eri osat lajitellaan uudelleenkäyttöön tai materiaalinkierrätykseen. Esimerkiksi ammattitaitoisesti puretut moottorit käsitellään niin kutsutussa arvomateriaalikierrätysprosessissa ja osat/materiaalit käytetään uudelleen. Arvokkaat materiaalit kuten katalysaattorin jalometallit kierrätetään erillisen materiaalikierron kautta.

 • Puretun auton osien kierrättäminen

  Kun hyödynnettävät osat ja materiaalit on poistettu, auto kuljetetaan romuttamoon jatkokäsittelyä varten. Auton kori hajotetaan kämmenen kokoisiksi kappaleiksi ja lajitellaan. Muovit, tekstiilit, rauta ja ei-rautametallit jatkokierrätetään.

HARKINNASSA SÄHKÖAUTO?

HARKINNASSA SÄHKÖAUTO?

KAIKKI BMW GROUPIN KIERRÄTYSTOIMENPITEET

ÄLYKKÄÄSTI VALITUT KOMPONENTIT.

BMW:n tavoite on minimoida auton vaikutus ympäristöön sen koko elinkaaren aikana. Ympäristöystävälliset toimintatavat on huomioitu jo auton valmistuksesta sen kierrätykseen asti.

 • Toimenpiteet ympäristöystävällisessä uusiokaytössä

  • Suunnitteluvaiheessa kaikkien komponenttejen kierrätysmahdollisuudet tutkitaan ja kirjataan.
  • Kierrätyskonsepti tehdään suuremmille osille, kuten puskurille, ohjaamolle jne.
  • Kun materiaaleja valitaan, pyritään materiaalien vaihtelevuus pitää mahdollisimman pienenä ja ei-kierrätettäviä materiaaleja pyritään välttämään.
  • Älykkään yhdistämiskonseptin ansiosta osat pystytään lajittelemaan purkamisen jälkeen.
  • Osien ympäristövaikutuksia arvioidaan systemaattisesti Life Cycle Assessment -tapaustutkimusten avulla
  • Virtuaalisin sekä todellisin purkuanalyysein varmistetaan, että jokainen BMW-auto yltää annettuihin tavoitteisiin.
  • BMW:n analyyseista kertyvä tieto jaetaan koulutuksen ja yksityiskohtaisen dokumentoinnin kautta kaikkien kierrätysprosessin parissa työskentelevien käyttöön.

 • BMW-autojen tehokas kierrätys

  Seuraavat toimenpiteet varmistavat kaikkien BMW-autojen tehokkaan kierrättämisen:
  • Pyrotekniset komponentit kuten turvatyynyt, akun turvapääkatkaisimet ja turvavyönkiristimet on neutraloitava eli tehtävä toimintakyvyttömiksi ennen auton kierrättämistä.
  • Kaikki käyttönesteet, kuten oljyt, polttoneste, jäähdytysneste ja jarrunesteet voidaan poistaa mahdollisimman tehokkaasti.
  • Yli 200 grammaa painavat muoviosat tunnistetaan ja kierrätetään.
  • Suuret muoviosat voidaan helposti ja nopeasti irroittaa ja kierrättää.

AUTOJEN ROMUTUS.

Romuajoneuvoasetus astui Suomessa voimaan 1.9.2004. Asetuksella otetaan käyttöön 'direktiivi 2000/53/EY romuajoneuvoista' Suomen lainsäädännössä. Lainsäädännön mukaan auton viimeisen omistajan on luovutettava autonsa vastaanottopisteeseen, muuhun keräyspaikkaan tai valtuutettuun kierrätyslaitokseen, jossa hänelle annetaan romutustodistus, joka on esitettävä poistettaessa auto lopullisesti rekisteristä.
Suomessa auton kierrättämisestä vastaa Suomen Autokierrätys Oy. Jos haluat kierrättää BMW-autosi, käänny asiassa BMW-jälleenmyyjäsi puoleen.
Ilmaisen vastaanoton edellytyksenä on seuraavien ehtojen täyttyminen:
- Romutettava auto on rekisteröitynä tai ollut viimeksi rekisteröitynä Euroopan unionin alueella.
- Lisäksi kaikkien osien on oltava tallella romutettavassa autossa (etenkin moottorin, voimansiirtokomponenttien, korin, katalysaattorin, elektronisten komponenttien ja muiden keskeisten osien), eikä niissä saa olla jätteitä.