Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

F80LCI_at-a-glance

Suluissa annetut arvot koskevat autoa, jossa on 7-vaihteinen M kaksoiskytkinvaihteisto ja Drivelogic.

Kulutuksenmääritys perustuu EU-testiajosykliin. Kuvissa on lisävarusteita.

Lisätietoja uusien henkilöautojen virallisista kulutus- ja CO2-päästötasoista löydät kaikista jälleenmyyjäliikkeistä saatavasta Uuden auton polttonesteen kulutustiedot ja CO2-päästöarvot -vihkosta tai Liikenteen turvallisuusviraston (TraFi) sivuilta www.trafi.fi kohdasta Tieliikenne.

Annetut tiedot eivät liity mihinkään yksittäiseen autoon eivätkä ole osa tarjousta, vaan ne on tarkoitettu käytettäviksi vain eri autotyyppien vertailuun. CO2-päästöjä, joka syntyvät polttonesteen tai muunmuotoisen energian tuotannossa ja jakelussa, ei ole otettu huomioon määritettäessä CO2-päästöjä direktiivin 1999/94/EY mukaisesti.