Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

Fi_ataglanceX2

Polttonesteen kulutusta, CO2-päästöjä ja sähkönkulutusta koskevat tiedot on määritetty käyttäen asetuksen (EY) 2007/715 voimassa olevassa versiossa määrättyä mittausmenetelmää. Tiedot koskevat vakiovarusteista Saksan-mallin autoa. Arvojen haarukka ottaa huomioon autoon valitun vanne- ja rengaskoon vaikutukset sekä valinnaiset lisävarusteet, ja ne voivat muuttua konfiguroinnin edetessä.

CO2-energiatehokkuusluokitustiedot perustuvat direktiiviin 1999/94/EY ja henkilöautojen energiatehokkuusmerkintäasetuksen (PKW-EnVKV) voimassa olevaan versioon, ja luokituksessa käytetään NEDC-mittausajon polttonesteen kulutuslukemia ja CO2-arvoja.

Lisätietoja uusien henkilöautojen virallisista kulutus- ja CO2-päästötasoista löydät kaikista jälleenmyyjäliikkeistä saatavasta Uuden auton kulutustiedot ja CO2-päästöarvot -vihkosta tai Liikenteen turvallisuusviraston (TraFi) sivuilta autovertaamo.trafi.fi.