Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

FI_X3_technical_data

Polttonesteen kulutusta, CO2-päästöjä ja sähkönkulutusta koskevat tiedot on määritetty käyttäen asetuksen (EY) 2007/715 voimassa olevassa versiossa määrättyä mittausmenetelmää. Tiedot koskevat vakiovarusteista Saksan-mallin autoa. Arvojen haarukka ottaa huomioon autoon valitun vanne- ja rengaskoon vaikutukset sekä valinnaiset lisävarusteet, ja ne voivat muuttua konfiguroinnin edetessä.

Mallin BMW X2 sDrive18i, BMW X2 sDrive18d ja BMW X2 xDrive18d tiedot on jo määritetty uuden WLTP-testisyklin mukaisesti ja vertailukelpoisuuden vuoksi muunnettu NEDC:n mukaisiksi. Näiden automallien osalta saattavat autoveron ja muiden autokohtaisten maksujen määrää määritettäessä päteä tässä annetuista arvoista poikkeavat arvot, jos määrittämisessä käytetään (myös) CO2-päästöä.

CO2-energiatehokkuusluokitustiedot perustuvat direktiiviin 1999/94/EY ja henkilöautojen energiatehokkuusmerkintäasetuksen (PKW-EnVKV) voimassa olevaan versioon, ja luokituksessa käytetään NEDC-mittausajon polttonesteen kulutuslukemia ja CO2-arvoja.

Mallien BMW X2 sDrive18i, BMW X2 xDrive20i, BMW X2 sDrive18d ja BMW X2 xDrive18d arvot ovat ennakkotietoja. Oikeus muutoksiin pidätetään.