Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

at_a_glance_co2

Polttonesteen kulutusta, CO2-päästöä ja sähkönkulutusta koskevat tiedot riippuvat valitusta vanne- ja rengaskoosta. Kulutusarvot on määritetty EU-testiajosyklissä.

Toimintamatka riippuu eri tekijöistä, erityisesti seuraavista: omasta ajotyylistä, reitin ominaisuuksista, ulkolämpötilasta, lämmityksestä/ilmastoinnista ja lämpötilan esisäädöstä.

Lisätietoja uusien henkilöautojen virallisista sähkön ja polttonesteen kulutus- ja CO2-päästötasoista löydät kaikista jälleenmyyjäliikkeistä saatavasta Uuden auton polttonesteen kulutustiedot, CO2-päästöarvot ja sähkönkulutus -vihkosta tai Liikenteen turvallisuusviraston (TraFi) sivuilta www.trafi.fi kohdasta Tieliikenne.