Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

F45_PHEV_Image

BMW 225xe iPerformance Active Tourer(3):
Polttonesteen kulutus l/100 km (EU-yhdistetty): 2,7–2,3
CO2-päästö g/km (EU-yhdistetty): 61–52
Energiankulutus kWh / 100 km (EU-yhdistetty): 14,2–13,4

(1) Koskee autoja valmistuspäivään 31.5.2018 saakka. Automallien saatavuuden voit tarkastaa ottamalla yhteyden jälleenmyyjäliikkeeseen.

Esitetyt polttoaineen kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä koskevat luvut on määritetty tyyppihyväksynnän ajankohtana voimassa olleen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 mukaisesti. Luvut viittaavat ajoneuvoon, joka on peruskokoonpanon mukainen Saksassa, ja esitetty vaihteluväli ottaa huomioon valittujen pyörien ja renkaiden koot.

Tunnuksella (3) merkittyjen ajoneuvojen arvot perustuvat jo uuteen WLTP-asetukseen, ja ne muunnetaan takaisin NEDC-arvoiksi ajoneuvojen vertailun varmistamiseksi. Näiden ajoneuvojen osalta hiilidioksidiarvot voivat ajoneuvoon liittyvien verojen tai muiden (ainakin muun muassa) hiilidioksidipäästöihin perustuvien maksujen osalta poiketa tässä esitetyistä arvoista kansallisen lainsäädännön mukaan.

Lisätietoja uusien henkilöautojen virallisista polttonesteen kulutus- ja CO2-päästötasoista löydät Liikenteen turvallisuusviraston (TraFi) sivuilta autovertaamo.trafi.fi.