Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

F45_overview

Ilmoitetut polttonesteen kulutuslukemat, CO2-päästöt ja sähkönkulutus on määritetty käyttäen määräysten mukaista mittausmenetelmää VO (EU) 2007/715. Tiedot koskevat vakiovarusteista Saksan-mallin autoa. Arvojen haarukka ottaa huomioon autoon valitun vanne- ja rengaskoon sekä valittujen lisävarusteiden vaikutukset, ja se voi muuttua konfiguroinnin mittaan.

(1) Koskee autoja valmistuspäivään 15.4.2018 saakka. Automallien saatavuuden voit tarkastaa ottamalla yhteyden jälleenmyyjäliikkeeseen.

Tiedot, joihin liittyy (3)-merkintä, on jo määritelty uuden WLTP-testisyklin pohjalta, ja arvot on muunnettu NEDC-arvoiksi vertailun helpottamiseksi. [Näiden automallien osalta saattavat autoveron ja muiden autokohtaisten maksujen määrää määritettäessä päteä tässä annetuista arvoista poikkeavat arvot, jos määrittämisessä käytetään (myös) CO2-päästöä.]

CO2-energiatehokkuusluokitustiedot perustuvat direktiiviin 1999/94/EY ja henkilöautojen energiatehokkuusmerkintäasetukseen (PKW-EnVKV) niiden nykyisessä muodossa, ja luokituksessa käytetään NEDC-mittausajon polttonesteen kulutuslukemia ja CO2-arvoja.

Lisätietoja uusien henkilöautojen virallisista kulutus- ja CO2-päästötasoista löydät kaikista jälleenmyyjäliikkeistä saatavasta Uuden auton kulutustiedot ja CO2-päästöarvot -vihkosta tai Liikenteen turvallisuusviraston (TraFi) sivuilta autovertaamo.trafi.fi.