Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

mperformance

Polttonesteen kulutusta, CO2-päästöä ja sähkönkulutusta koskevat tiedot riippuvat valituista varusteista ja renkaista. Arvot on määritetty EU-testiajosyklissä.

Toimintamatka riippuu eri tekijöistä ja erityisesti seuraavista: oma ajotyyli, tiestön kunto ja profiili, ulkolämpötila, lämmityksen/ilmastoinnin ja esi-ilmastoinnin käyttö.

Lisätietoja uusien henkilöautojen virallisista kulutus- ja CO2-päästötasoista löydät kaikista jälleenmyyjäliikkeistä saatavasta Uuden auton kulutustiedot ja CO2-päästöarvot -vihkosta tai Liikenteen turvallisuusviraston (TraFi) sivuilta autovertaamo.trafi.fi.