Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

008

Polttonesteen kulutusta ja CO2-päästöä koskevat tiedot riippuvat valitusta vanne- ja rengaskoosta. Kulutusarvot on määritetty EU-testiajosyklissä.

Lisätietoja uusien henkilöautojen virallisista kulutus- ja CO2-päästötasoista löydät kaikista jälleenmyyjäliikkeistä saatavasta Uuden auton polttonesteen kulutustiedot, CO2-päästöarvot ja sähkönkulutus -vihkosta tai Liikenteen turvallisuusviraston (TraFi) sivuilta www.trafi.fi kohdasta Tieliikenne.