BMW bygger hållbara bilar för framtiden.

KESTÄVYYS ON LÄSNÄ JOKAISESSA BMW:N VALMISTAMASSA AUTOSSA.

Kestävyys on läsnä jokaisessa BMW:n valmistamassa autossa.

BMW pyrkii kehittymään kauttaaltaan kestäväksi yritykseksi keskittymällä ennen kaikkea luonnonvarojen säästämiseen. Alla on yleiskatsaus BMW:n yritysstrategiaa ohjaavasta kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta – se ulottuu CO2-päästöjen vähentämisestä aina kierrätykseen, vetytekniikan laajamittaisempaan hyödyntämiseen ja jopa maapähkinöiden istuttamiseen.

Lue lisää
”Nostamme kestävyyden täysin uudelle tasolle.”
- Oliver Zipse, BMW AG:n johtokunnan puheenjohtaja.

Yllä oleva yhtiön toimitusjohtajan lausuma on mittapuu, jota vasten BMW:tä voi verrata – ja vankka perusta, jolle se voi rakentaa strategiansa. BMW on vuosikymmenien ajan asettanut itselleen johdonmukaisesti erilaisia kestävää kehitystä koskevia standardeja. Tällä hetkellä se keskittyy erityisesti vähentämään CO2-päästöjä ja lisäämään resurssitehokkuuttaan.

 

BMW edistää kestävyyttä aktiivisesti monilla osa-alueilla. Zipse korostaa, että BMW pyrkii ajattelussaan ja toiminnassaan kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan. ”Fokuksemme on ankkuroitu kaikille osastoillemme – hallinnosta ja myynnistä aina kehitykseen, tuotantoon ja jakeluun”, Zipse sanoo. Toiminnan jatkuva parantaminen on meitä ohjaava periaate.

Lue lisää
My BMW App - Remote Climatization

SELKEILLÄ TAVOITTEILLA LUODAAN TULEVAISUUDEN LIIKKUVUUTTA.

BMW haluaa pitää päämääränsä läpinäkyvinä. Siksi se on ilmoittanut selkeästi, mitkä tavoitteet se pyrkii saavuttamaan vuoteen 2023 mennessä.

Lue lisää

Näihin kuuluvat seuraavat:

  • 01 Kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään järkevien ja tieteellisten hiilidioksidin säästösuunnitelmien pohjalta.
  • 02 Markkinoille tuodaan arviolta seitsemän miljoonaa sähköistettyä ajoneuvoa.
  • 03 Kestävän kehityksen mukaisten autojen valmistaminen tarkoittaa, että jokaisen ajoneuvon CO2-päästöjä tulee pienentää vähintään kolmanneksella auton koko elinkaaren ajalta laskettuna.
  • 04 BMW:n tehtailla tapahtuvassa tuotannossa CO2-päästöjä tulee alentaa 80 prosenttia maailmanlaajuisesti.
  • 05 Resurssienhallinnassa tärkeimpänä päämääränä on kiertotalouden toteuttaminen.
  • 06 BMW aikoo myös luoda koko toimialan kestävimmän toimitusketjun.

BMW:n yhtenä tavoitteena on lisäksi luoda integroitu yritysraportti, jossa kuvataan läpinäkyvällä tavalla se, miten kestävä yritys on ja miten sen kunnianhimoisten tavoitteiden toteuttaminen etenee. ”Tiukennamme kestävyystoimiemme riippumatonta testausta entisestään, sillä uskottavuus syntyy läpinäkyvyyden kautta”, Zipse sanoo. BMW:n johtokunnan jäsen Dr. Nicolas Peter toteaa tähän myös, että ”kestävyystavoitteidemme luvuilla on yhtä suuri painoarvo kuin taloudellisilla luvuillamme”.

Lue lisää

Sähköinen liikkuvuus perustana.

BMW:n kestävyysstrategian tärkeänä osana on lisätä tarjolla olevien sähköisten ajoneuvojen valikoimaa (lue lisää kohdasta BMW i 10 vuotta). Sähköajoneuvojen määrän kasvaessa CO2-päästöt vähenevät. Vuodesta 2023 alkaen teillä liikkuu noin tusina erilaista BMW-täyssähköautoa. ”Aiomme kasvattaa aggressiivisesti täyssähköautojen mallistoamme niin että ne eivät enää ole niche-segmentti”, Zipse selventää. Tämä ryhmä sisältää myös autoja, jotka toimivat vetyteknologialla ja polttokennoilla. BMW aloittaakin pian BMW i Hydrogen NEXT -auton pientuotannon.

 

Valmistettavien autojen lisäksi myös ajoneuvot, joita käytetään sähköisten autojen tuotannossa, kulkevat sähköllä. BMW:n Landshutin tehtaalla sähköllä toimivat niin yli 500 logistiikka- ja tuotantoajoneuvoa kuin kuljetusjärjestelmä – kaikki hinausautoista ja lakaisukoneista aina haarukkatrukkeihin ja sähköistettyihin kuorma-autoihin.

Lue lisää
BMW X5 Plug-in Hybrid
”Maailman vihrein ajoneuvo tulee olemaan BMW – ja rohkein yritys tulee olemaan BMW Group.”
- Oliver Zipse, BMW AG:n johtoryhmän puheenjohtaja.

Vastuulliset materiaalit: luonnon ja ihmisten hyväksi.

BMW määrittelee kestävyyden toiminnaksi, joka on hyväksi sekä luonnolle että ihmisille. BMW pitää tärkeänä varmistaa, että valmistuksessa käytettävät raaka-aineet eivät peräisin ainoastaan ympäristöystävällisistä vaan myös sosiaalisesti ja eettisesti kestävistä lähteistä. Ympäristöä säästävien materiaalien ostamisessa priorisoidaan tiivistetysti seuraava: ympäristöystävällisten ja sosiaalisten standardien sekä ihmisoikeuksien noudattaminen, luonnonvarojen suojeleminen ja CO2-päästöjen vähentäminen toimitusketjussa.

 

Ketju ei ala BMW:n tehtaalla tapahtuvasta tuotannosta vaan jo raaka-aineiden hankinnasta. BMW vaatii, että raaka-ainehankinnat tehdään vastuullisesti korkeimpia ympäristöllisiä, sosiaalisia ja hallinnollisia standardeja noudattaen. Yksi esimerkki tästä on koboltti, joka on äärimmäisen tärkeä komponentti akkujen valmistuksessa. BMW on käynnistänyt toimialan yhteisen Cobolt for Development -hankkeen, jolla pyritään vakiinnuttamaan vastuullinen kaivostoiminta Kongon demokraattisessa tasavallassa.  Tämä käsittää kaivosten hallinnan, lakien noudattamisen, ihmisoikeudet, terveys- ja turvallisuusnäkökohdat sekä ympäristöjohtamisen. Olemalla mukana ResponsibleSteelissä BMW kunnioittaa osaltaan myös kestävyyslakeja, jotka ovat osa ympäristö- ja sosiaalisia standardeja koko arvoketjussa aina kaivoksilta alkaen.

Lue lisää
BMW bygger hållbara bilar för framtiden.

Vihreä sähkö ja muu uusiutuva energia: kestävä toimitusketju

Koboltista sähköön – BMW aikoo käyttää ainoastaan materiaaleja, jotka on tuotettu uusiutuvia energialähteitä käyttämällä eli jotka ovat peräisin kestävästä toimitusketjusta. Koska alumiinin valmistus vaatii erittäin paljon energiaa, vihreän sähkön käytöllä on valtava potentiaali vähentää siinä CO2-päästöjä. Aurinkoenergialla tuotettu alumiini kattaa jo lähes puolet Landshutin tehtaan kevytmetallivalimon vuosittaisesta alumiinitarpeesta.

 

BMW iX- ja BMW i4 -sähköautojen tuotannossa BMW käyttää vesivoimaa, paikallista vihreää energiaa, tehtaillaan Dingolfingissä ja Münchenissä. Leipzigin tehtaalla tuulivoima auttaa kattamaan sähkön tarpeen, ja Meksikossa San Luis Potosin tehtaalla puolestaan hyödynnetään aurinkokennoja. ”Tulevaisuudessa kaikki tehtaamme ja toimipaikkamme tulevat olemaan täysin ilmastoneutraaleja”, Zipse sanoo.

Lue lisää

Kierrätystä, jossa mikään ei mene hukkaan.

Avainsanana tässä on suljettu materiaalikierto, mutta luonnonvaroja pyritään säästämään tietysti myös kierrättämällä. BMW pyrkii luomaan suljetun ja kestävän kierron akkukennojen sisältämille kierrätettäville materiaaleille.  Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että litiumioniakkukennojen tulee olla osa mahdollisimman suljettua arvoketjua, joka ulottuu kestävien akkukomponenttimateriaalien valitsemisesta aina tuotantoon ja sen jälkeen kierrätykseen.

 

Myös muissa materiaaleissa noudatetaan samaa lähestymistapaa. BMW kierrättää esimerkiksi myös käyttämänsä teräksen. Kaikki teräsjäte, kuten prässäämössä ovien leikkauksesta ylijäävät metallimateriaalit, käytetään uudestaan materiaaliketjussa tai lähetetään teräskaupan kautta takaisin teräksentuottajille, jotka voivat valmistaa siitä uutta terästä. BMW pyrkii myös yhteistyössä kumppaniensa kanssa luomaan hiilidioksidivapaan terästuotantoprosessin. Hiilidioksidivapaa prosessi mahdollistaisi BMW Groupille CO2-päästöjen vähentämisen teräksen toimitusketjussa noin kahdella miljoonalla tonnilla nykytasosta viimeistään vuodesta 2030 alkaen.

Lue lisää

Kestävä kehitys: BMW maapähkinäalalla.

BMW i jordnätsbranschen.

Suuret asiat saavat usein alkunsa pienistä teoista. Täydellinen esimerkki tästä ovat maapähkinät, jotka kasvavat Kiinassa BMW Brilliance Automotive (BBA) -akkukeskuksen vieressä. Mutta miten maapähkinät liittyvät autotuotannon kestävyyteen? BMW:n henkilöstö istuttaa maapähkinöitä tehtaan ympärillä oleville käyttämättömille alueille, koska ilmasto on siellä täydellinen niitä varten. Saadut tulot käytetään sosiaalisten infrastruktuurihankkeiden rahoittamiseen. Kestävyys alkaa siis myös pienistä askelista. 

 

BMW on juurruttanut ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden strategiaansa ja koko arvoketjuun. Yhtiö tekee parhaansa tarjotakseen johdonmukaisesti asiakkailleen ympäristötietoisia tuotteita ja pyrkii saavuttamaan hiilidioksidineutraaliuden kestävän tuotannon avulla. Selkeistä toimittajille asetetuista vaatimuksista aina oman sähkön tuottamiseen, korkeimpien sosiaalisten standardien ylläpitämisestä aina infrastruktuurihankkeiden edistämiseen ja vihreiden autojen valmistamisesta aina maapähkinöiden istuttamiseen: BMW on sitoutunut strategiaan, jonka pohjana on johdonmukainen kestävyys. 

Lue lisää
BMW:n kestävyystyö

SUORAA TIETÄ KOHTI KESTÄVYYTTÄ.

Kiinnostaako, mitä BMW tekee kestävän kehityksen eteen? Lue 17 faktaa kestävyydestä ja siitä, miten toimimme sen edistämiseksi.
Voiko akkuja valmistaa kestävällä tavalla?

VOIKO AKKUJA VALMISTAA KESTÄVÄLLÄ TAVALLA?

Voiko ladattaviin autoihin valmistaa akkuja, joiden valmistuksessa noudatetaan työehtoja ja kestävän kehityksen periaatteita? Kyllä voi.