The 4 - känslan sitter i linjerna

TIE KOHTI KESTÄVÄÄ AJAMISTA.

17 faktaa BMW:n kestävyystyöstä.

Tie kohti kestävää ajamista.17 faktaa BMW:n kestävyystyöstä.

Kiinnostaako, miten BMW suhtautuu kestävään kehitykseen? Olemme koonneet alle tietoa ja erityisiä yksityiskohtia kestävyystyöstä, jota BMW on tehnyt, tekee tai edistää. Tämän työn tavoitteena on yksinkertaisesti tehdä ajamisen ilosta entistä kestävämpää.

#1:
Valmistimme jo vuonna 1972 ensimmäisen sähköautomme, joka toimi tuolloin olympialaisissa maratonjuoksijoiden saattoautona. Koska auto ei tuottanut päästöjä, sitä oli sallittua käyttää kamera-autona juoksijoiden edessä.

 

#2:
Noin 15 000 BMW:n työntekijää kulkee työmatkat yrityksen omilla busseilla, jotka kuljettavat henkilöstöä päivittäin yhteensä noin 70 000 kilometriä. Tämä vähentää teillä liikkuvien autojen määrää ja pienentää hiilidioksidipäästöjä vuosittain noin 32 000 tonnilla.

#3:
Norjassa lähes joka toinen uusi auto on sähköinen – ja BMW on vahvasti mukana edistämässä tätä kehitystä. Lähes 80 prosenttia vuonna 2019 Norjassa myymistämme uusista autoista oli ladattavia malleja.

 

#4:
Vuoden 2019 loppuun mennessä olimme myyneet yhteensä 504 000 sähköisellä tai plug-in hybrid -voimalinjalla varustettua autoa – mikä ylitti BMW:n omat odotukset ja teki siitä sähköautojen markkinajohtajan Saksassa.

Lue lisää
Ionity

#5:

Jotta sähköautolla olisi helpompi ajaa pitkiä matkoja, BMW on ollut mukana perustamassa IONITY-yhteisyritystä. Vuoden 2020 lopussa IONITY oli rakentanut ja ylläpiti noin 400 pikalatausasemaa Euroopan pääteiden varsilla.

Lue lisää

#6:
Plug-in hybridien navigointijärjestelmän uusi eDrive Zone -toiminto vaihtaa automaattisesti sähköajotilaan, kun auto siirtyy kaupungissa ympäristövyöhykkeelle.Lopputulos: kuljettajathyötyvät e-driven kaupunkiympäristöissä antamista tehokkuuseduista, ja samalla päästöt ja melu vähenevät keskustoissa. Ensimmäinen tällä toiminnolla varustettu auto tuli markkinoille maaliskuussa 2020. Toiminnon saatavuus voi vaihdella markkinakohtaisesti.


#7:
Lähes 2,5 miljoonan ajoneuvon vuosituotannostamme syntyy reilu 780 000 tonnia jätemateriaaleja. 99 prosenttia näistä materiaaleista kierrätetään ja uusiokäytetään.

Lue lisää
BMW Polycycle team

#8:
BMW:n Polycycle-tiimi on kehittänyt kestävän kehityksen mukaiset lattiamatot. Niissä ei käytetä uutta muovia vaan meristä kerättyä, käsiteltyä muovia ja tuotannosta peräisin olevia jäännösmateriaaleja. Polycycle-tiimin pitkän aikavälin tavoitteena on luoda suljettu kierto, jossa uudet lattiamatot valmistetaan vanhoista matoista. Tämänkaltaiset ideat vievät kehitystä eteenpäin ja kannustavat ottamaan käyttöön myös muita toimintatapoja, jotka edesauttavat siirtymistäkiertotalouteen ja sen myötä suljettuun kiertoon, jossa suurin osa materiaaleista kierrätetään tai uusiokäytetään tavalla tai toisella.

#9:
Vuoden 2020 lopusta lähtien olemme ostaneet ainoastaan uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Tämän mahdollistaa se, että ostosähkön rinnalla hyödynnämme omilla tuotantolaitoksillamme aurinkokennojärjestelmiä ja tuuliturbiineja. BMW:n Euroopan tuotantolaitokset ovat ostaneet vuodesta 2017 lähtien pelkästään vihreää sähköä.

 

 

 

Lue lisää
BMW iX3

#10:

Vuonna 2020 BMW iX3:sta tuli ensimmäinen täyssähköinen SUV-automme. Näin asiakkaiden saataville tuli päästötön ja sähköistetty versio yhdestä BMW:n suosituimmista autoista. 

Lue lisää

#11:
BMW i3:n kojelaudassa käytetty punapyökkipuu on peräisin Forest Stewardship Councilin (FSC) standardin mukaisesti 100-prosenttisesti sertifioidusta ja vastuullisesti hoidetusta metsästä.

 

 

#12:
BMW on jäsennellyt uudelleen toimitusketjunsa viidennen sukupolven korkeajänniteakkujaan varten, ja vuodesta 2020 lähtien se on hankkinut itse sen akkukennoissa käytetyn koboltin ja litiumin. Näin varmistetaan näiden kahden raaka-aineen alkuperän täysi läpinäkyvyys.

#13:
Vuonna 2021 mallistossamme tulee olemaan viisi täyssähköistä mallia: BMW i3, Mini Electric, BMW iX3, BMW i4 ja BMW iX. Vuoden 2023 loppuun mennessä täyssähköautojen valikoima kasvaa vähintään kahteentoista autoon. Kun mukaan lasketaan plug-in hybridimme, mallistossamme tulee olemaan tuolloin vähintään 25 sähköistettyä mallia.


#14:

Lähes kaikki sähköistetyissä autoissamme käytettyjen litiumioniakkujen osat voidaan kierrättää. 

Lue lisää
BMW i 10 years

#15:

Jopa 30 prosenttia kaupunkiliikenteestä voi olla vain pelkkää pysäköintipaikan etsimistä. Siksi kehitämme digitaalisen PARK NOW -pysäköintipalvelun kaltaisia mobiilipalveluja. PARK NOW helpottaa vapaiden pysäköintipaikkojen löytämistä, ja sovelluksella voi myös maksaa pysäköinnin, mikä yksinkertaistaa ja sujuvoittaa pysäköintiä. Toiminnon saatavuus voi vaihdella markkinakohtaisesti.

Lue lisää
BMW i3

#16:
Kannustaakseen henkilöstöään työmatkapyöräilyyn BMW on ottanut käyttöön polkupyörien vuokrausohjelman, BMW LeaseRadin. Sen ansiosta yli 5 000 työntekijää pyöräilee nyt töihin.

 

#17:
Yli puolet kaikista BMW:n ympäri maailmaa valmistamista ajoneuvoista kuljetetaan tuotantolaitoksilta rautateitä pitkin. Näin BMW vältti vuonna 2019 pelkästään Saksassa noin 70 000 kuorma-autokuljetusta.

Lue lisää
BMW i juhlii 10 vuottaan

BMW i JUHLII 10 VUOTTAAN.

Visiosta syntyi menestystarina. Lue lisää sähköautoistamme, jotka ovat paljon muutakin kuin sähköisiä.
Voiko akkuja valmistaa kestävällä tavalla?

VOIKO AKKUJA VALMISTAA KESTÄVÄLLÄ TAVALLA?

Voiko ladattaviin autoihin valmistaa akkuja, joiden valmistuksessa noudatetaan työehtoja ja kestävän kehityksen periaatteita? Kyllä voi.