Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

007

* Vannevaihtoehto 2: 20" Styling 431

** Vannevaihtoehto 2: 20“ talvirenkaat

Polttonesteen kulutusta, CO2-päästöä ja sähkönkulutusta koskevat tiedot riippuvat valituista varusteista ja renkaista.

*** Toimintamatka riippuu eri tekijöistä ja erityisesti seuraavista: oma ajotyyli, tiestön kunto ja profiili, ulkolämpötila, lämmityksen/ilmastoinnin ja esi-ilmastoinnin käyttö. Toimintamatka sähkömoottorilla on mitattu NEDC-testiajosyklin (uusi eurooppalainen testiajosykli) mukaan. Asiakaskeskiarvollinen toimintamatka on mitattu BMW:n sisäisissä tutkimuksissa ja Range Extender -malleissa asiakaskeskiarvolliseen toimintamatkaan lasketaan myös korkeajänniteakkua lataavan bensiinimoottorin tuoma lisätoimintamatka.

Lisätietoja uusien henkilöautojen virallisista kulutus- ja CO2-päästötasoista löydät kaikista jälleenmyyjäliikkeistä saatavasta Uuden auton kulutustiedot ja CO2-päästöarvot -vihkosta tai Liikenteen turvallisuusviraston (TraFi) sivuilta autovertaamo.trafi.fi.

Polttonesteen kulutuslukemat perustuvat EU-testiajosykliin (93/116/EY). Tässä kulutusmittauksessa ajettava matka sisältää noin kolmanneksen kaupunkiajoa ja kaksi kolmannesta maantieajoa. Kulutusajossa mitataan lisäksi CO2-päästö. Kulutuslukemat on määritetty vakiovarusteisella autolla. Tehdaslisävarusteet ja lisävarusteet (kuten leveämmät renkaat) voivat vaikuttaa kulutukseen ja suorituskykyyn merkittävästi.

BMW i3:n korkeajänniteakuston lataamiseen käytettävä Range Extender -polttomoottori täyttää pakokaasun päästönormin EU 6. Kulutuslukemat (sähkö, polttoneste) perustuvat EU-testiajosykliin (93/116/EY). Tässä kulutusmittauksessa ajettava matka sisältää noin kolmanneksen kaupunkiajoa ja kaksi kolmannesta maantieajoa. Kulutusajossa mitataan lisäksi CO2-päästö. Kulutuslukemat on määritetty vakiovarusteisella autolla. Lisävarusteet voivat vaikuttaa kulutuslukemiin ja suorituskykyyn.

Nämä tiedot koskevat auton saksalaista malliversiota. Kuvissa esiintyvissä malleissa on osin myös tehdasasennettuja lisävarusteita, jotka eivät kuulu vakiovarusteisen auton toimituslaajuuteen. Eri maissa voi olla kansalliseen lainsäädäntöön perustuvia poikkeamia tässä kuvatuista malliversioista ja varusteista. Pyydä lisätietoja BMW-jälleenmyyjältäsi. Oikeudet rakenteiden ja varusteiden muutoksiin sekä virheisiin pidätetään. Maakohtaisia varusteita ei tässä voida ottaa huomioon.

Omapaino EU, kg: Ilmoitettu arvo koskee autoa, jossa on tankki 90 % täynnä ja kuormana 68 kg (kuljettaja) sekä 7 kg matkatavaroita. Omapaino koskee vakiovarusteista autoa. Lisävarusteet nostavat auton omapainoa.

BMW suosittaa lyijytöntä 95-oktaanista bensiiniä. Lyijyttömät yli 91-oktaaniset polttonestelaadut sekä sellaiset polttonesteet, joiden etanoliosuus on enintään 10 prosenttia, ovat sallittuja. Teho- ja kulutustiedot on saatu käyttämällä 98-oktaanista polttonestettä.

Tiedot eivät koske yksittäistä autoa eivätkä ole osa tarjousta, vaan tiedot on tarkoitettu ainoastaan eri automallien ja -tyyppien vertailuun. 

CO2-päästöjä, jotka ovat syntyneet polttonesteen tai muun energiamuodon tuotannossa ja jakelussa, ei EU-direktiivin 1999/94/EY mukaisesti oteta huomioon CO2-päästöjä määritettäessä.