Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

F87C-technical-data

BMW M2 Competition Coupé(2)(3):
Polttonesteen kulutus l/100 km (EU-yhdistetty): 10,0–9,9 [9,2–9,2]
CO2-päästö g/km (EU-yhdistetty): 228–225 [210–209]

* Kun lisävarusteinen M Driver's Package.

Esitetyt polttoaineen kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä koskevat luvut on määritetty tyyppihyväksynnän ajankohtana voimassa olleen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 mukaisesti. Luvut viittaavat ajoneuvoon, joka on peruskokoonpanon mukainen Saksassa, ja esitetty vaihteluväli ottaa huomioon valittujen pyörien ja renkaiden koot.

Tiedot, joiden kohdalla on merkintä (2), ovat ennakkotietoarvoja.

Tunnuksella (3) merkittyjen ajoneuvojen arvot perustuvat jo uuteen WLTP-asetukseen, ja ne muunnetaan takaisin NEDC-arvoiksi ajoneuvojen vertailun varmistamiseksi. [Näiden ajoneuvojen osalta hiilidioksidiarvot voivat ajoneuvoon liittyvien verojen tai muiden (ainakin muun muassa) hiilidioksidipäästöihin perustuvien maksujen osalta poiketa tässä esitetyistä arvoista kansallisen lainsäädännön mukaan.]

CO2-energiatehokkuustiedot perustuvat direktiiviin 1999/94/EY ja henkilöautojen EnVKV:hen sen voimassaolevan version mukaisesti, ja energiatehokkuusluokituksessa käytetään NEFZ:n mukaisia polttonesteen kulutusarvoja ja CO2-arvoja.

Lisätietoja uusien henkilöautojen virallisista polttonesteen kulutus- ja CO2-päästötasoista löydät Liikenteen turvallisuusviraston (TraFi) sivuilta autovertaamo.trafi.fi.