ÄLYKKÄÄSTI VERKOTTUNUT.

BMW i3:n verkottuminen.

ÄLYKKÄÄSTI VERKOTTUNUT.

BMW i3:n verkottuminen.

Erityisesti sähköautolle tarkoitetut BMW ConnectedDrive -ratkaisut tekevät BMW i3:sta ensimmäisen vakiovarusteisena täysin verkotetun auton. Verkotettu BMW i -navigointi, toimintamatka-avustin ja latauspisteiden näyttö avustavat kuljettajan taloudellisimmalla tavalla perille kohteeseen. BMW i3 on älypuhelimen ulottuvilla käytettäessä BMW i Remote -sovellusta. BMW Teleservices -palveluiden avulla BMW i -toimipiste saa tiedon autossa ilmenevästä huoltotarpeesta.

ÄLYKKÄÄSTI VERKOTTUNUT.BMW i3:n verkottuminen.

Erityisesti sähköautolle tarkoitetut BMW ConnectedDrive -ratkaisut tekevät BMW i3:sta ensimmäisen vakiovarusteisena täysin verkotetun auton. Verkotettu BMW i -navigointi, toimintamatka-avustin ja latauspisteiden näyttö avustavat kuljettajan taloudellisimmalla tavalla perille kohteeseen. BMW i3 on älypuhelimen ulottuvilla käytettäessä BMW i Remote -sovellusta. BMW Teleservices -palveluiden avulla BMW i -toimipiste saa tiedon autossa ilmenevästä huoltotarpeesta.

BMW i -navigointi.

BMW i3:n navigointijärjestelmä ja siihen kuuluvat verkotetut BMW i ConnectedDrive -palvelut on kehitetty erityisesti sitä varten, että BMW i3:lla ajamisesta tulee mahdollisimman helppoa ja mukavaa. BMW i -navigoinnin keskeinen osa on toimintamatka-avustin ja sen sisältämä dynaaminen toimintasädekartta. Se ottaa huomioon kaikki reittiopastukseen liittyvät tekijät: Akun lataustila, ajotyyli ja ajettavan tiestön topografia. Näiden tekijöiden perusteella se näyttää taloudellisimman reitin. Siten on varmaa, että suunniteltuun kohteeseen päästään perille akun nykyisellä lataustilalla niin nopeasti ja taloudellisesti kuin mahdollista. Toinen huomattava uutuus on navigaation reittiopastuksessa: Jos kohteeseen on mahdollista päästä perille nopeammin käyttämällä julkista liikennettä kuten metroa tai raitiovaunua, BMW i -navigointi näyttää aikataulut ja opastaa vapaaseen pysäköintipaikkaan aseman tai pysäkin lähellä (tämä palvelu ei ole saatavilla Suomessa).

 • ECO-reitit

  BMW i -navigointi osaa laskea taloudellisimman reitin: ECO-reitit ottaa reitin laskennassa huomioon kaikki tekijät, jotka vaikuttavat auton toimintamatkaan. Tämä ei rajoitu vain akun lataustilaan ja henkilökohtaiseen ajotyyliin, vaan huomioon otetaan myös muun muassa tiestön kunto ja topografia. Siten varmistetaan, että perille päästään taloudellisesti ja mahdollisimman ympäristöystävällisesti.

 • Julkisen liikenteen huomioiva reittiopastus

  BMW i -navigointi tulee lähitulevaisuudessa ottamaan huomioon myös julkisen lähiliikenteen ja ehdottamaan reitin suunnittelussa myös käytettävissä olevia julkisia liikennevälineitä ja esittämään niiden lähtö- ja saapumisajat. Tämä siksi, että usein julkinen lähiliikenne on nopein tapa päästä perille. Palvelu ei ole saatavilla Suomessa.

 • Julkisten latauspisteiden etsintä

  Tarvittaessa BMW i -navigointijärjestelmä opastaa oikea-aikaisesti julkiseen latauspisteeseen. Tiedot latauspisteiden käytettävyydestä haetaan ja päivitetään reaaliaikaisesti.

 • Toimintamatka-avustin ja dynaaminen toimintasädekartta

  Värillisen informaationäytön näyttämä toimintasädekartta näyttää BMW i3:n maksimitoimintamatkan ympyränä auton sijaintipaikkaan nähden. Järjestelmä ehdottaa vaihtoehtoisia reittiä, vaihtamista toisen ajotilan käyttämiseen tai tarvittaessa korvaavana kohteena menemistä lähellä olevaan latauspisteeseen.

BMW i Remote -sovellus.

BMW i Remote -sovellus on tarkoitettu iOS- ja Android-käyttöjärjestelmien älypuhelimiin. Tällä sovelluksella saa ajantasaista tietoa BMW i3:sta. Näitä tietoja ovat esimerkiksi toimintasädenäyttö, akun lataustila, huoltoviestit ja myös auton sijainti. Sisätilan ja korkeajänniteakun lämmitys voidaan aktivoida älypuhelimella jo ennen ajoon lähtemistä, jotta BMW i3 on jo liikkeelle lähdettäessä miellyttävän lämmin ja jotta korkeajänniteakun teho on optimaalinen. BMW i Remote -sovellus auttaa myös reitin suunnittelussa. Tärkeän kohteen kuten latauspisteen osoite voidaan jo ennen ajoon lähtemistä lähettää autoon.

 • Auton tila

  BMW i Remote -sovellus näyttää suoraan älypuhelimessa BMW i3:lla käytettävissä olevan toimintamatkan sekä akun lataustilan. Puhelimessa voidaan näyttää myös varoitusviestit ja viestit lähestyvistä huolloista. Lisäksi puhelimella voidaan etäkäyttää auton eri toimintoja kuten keskuslukitusta. Auton lämmitys/jäähdytys voidaan aktivoida jo ennen ajoon lähtemistä. Lisäksi ohjelmoitavan lämmitys-/jäähdytys- ja latausajastimen avulla voidaan esimerkiksi asettaa BMW i3:n lämmitys ja lataus toimimaan maanantaista perjantaihin aamuisin siten, että klo 7.30 auton sisälämpötila on haluttu ja akku täyteen ladattu.

 • Liikkuvuus

  BMW i -navigoinnin kaikkia toimintoja voi käyttää suoraan älypuhelimesta – siten voidaan julkisten latauspisteiden tai erityisten kohteiden osoitteet määrittää etukäteen BMW i Remote -sovelluksella ja välittää valmiiksi auton navigointijärjestelmään. Dynaaminen toimintasädekartta näyttää tällöin kuten autonkin näytössä BMW i3:n mahdollisen toimintamatkan.
  Myös auton luokse palaamisessa BMW i Remote -sovellus auttaa: Se näyttää auton sijainnin ja opastaa nopeinta reittiä takaisin sen luo.

 • Taloudellisuus

  BMW i Remote -sovellus avustaa kuljettajaa ajamaan mahdollisimman taloudellisesti ja siten saavuttamaan autolla mahdollisimman pitkän toimintamatkan. Edellisen ajokerran toiminto Last Trip Performance näyttää, kuinka taloudellisesti BMW i3:lla edellisen kerran ajettiin. Tämä koskee esimerkiksi kuljettajan ajotyyliä ja jarrutusenergian talteenottoa eli jarrutuksista sähköksi muunnetun energian määrää. BMW i Remote -sovelluksen kattavat taloudellisuusopastimet auttavat muuttamaan ajotyyliä mahdollisimman taloudelliseksi ja ympäristön paremmin huomioon ottavaksi. BMW i3:n käytön taloudellisuudesta saa hyvän käsityksen taloudellisuusyhteenvedon tilastosta. Omaa saavutettua taloudellisuussuoritusta voi verrata muiden BMW i3 -kuljettajien saavutuksiin. Näitä tietoja käsitellään ja näytetään nimettömästi ja ne tarjotaan näyttöön vertailun vuoksi.

BMW TELESERVICES.

Kattavan BMW Teleservices -huoltopalvelupaketin avulla BMW i3 kommunikoi suoraan kuljettajan tai BMW i -toimipisteen kanssa. Järjestelmä ilmoittaa lähestyvistä huolloista tai tarpeellisista huoltotoimenpiteistä ja välittää niihin liittyvät tiedot autosta jälleenmyyjäliikkeeseen/huoltopisteeseen. Kuljettaja saa automaattisesti tiedon lähestyvästä huoltoajankohdasta, ja hän voi myös itse ottaa yhteyden BMW i -toimipisteen ja välittää autonsa tiedot manuaalisesti. Siten mahdolliset kysymykset on kätevä selvittää valmiiksi puhelimitse tai BMW i -toimipisteessä.

 • Battery Guard

  Battery Guard avustaa BMW i3:n omistajaa auton korkeajänniteakun valvonnassa; se ilmoittaa esimerkiksi suunnitellun latauksen poikkeamista tai siitä, että auton valot ovat jääneet päälle pitemmäksi aikaa.