TIETOSUOJA

BMW Group kiittää, että olet tullut tutustumaan näihin Internet-sivuihin ja että osoitat kiinnostusta BMW-merkkiä kohtaan. Maahantuoja varaa oikeuden muutoksiin.

 

Tietosuoja

Käyttäessäsi palvelujamme Sinua saatetaan pyytää antamaan henkilökohtaisia tietoja. Näihin kysymyksiin vastaaminen on vapaaehtoista. Henkilökohtaiset tietosi tallennetaan ja niitä käsitellään Suomen tietosuojamääräysten mukaisesti.

BMW:n Internet-sivujen kautta kerättyjä henkilökohtaisia tietoja käytetään sopimuksen laatimiseen ja yhteydenottosi käsittelyyn. Tietojasi voidaan käsitellä ja käyttää neuvonnan, mainonnan ja markkinatutkimuksen tarkoituksiin vain, mikäli olet antanut tähän erikseen suostumuksesi.

Mikäli antaessasi suostumuksesi edellä mainittuun sallit myös tietojesi välittämisen BMW:n yrityksiin tai muille, suostumuksessa mainituille kolmansille osapuolille, voidaan tietosi luovuttaa myös näille tahoille. Muussa tapauksessa tietojasi ei luovuteta eteenpäin.

REKISTERISELOSTE

OY BMW SUOMI AB:N ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Laatimispäivä 24.1.2011
Päivitetty 11.4.2017

 

1. REKISTERINPITÄJÄ


Oy BMW Suomi Ab (”BMW”), Y-tunnus 0988005-9, Äyritie 8b, 01510 Vantaa.

 

Rekisteriasioita hoitava henkilö: Maria Lindberg

 

Yhteydenotot: tietosuoja@bmw.fi tai p. 020 734 5920

 

Kotimaanpuhelun hinta kiinteän verkon ja matkapuhelinverkon liittymistä 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min. Jonotusaika on maksullinen.

 

2. REKISTERIN NIMI


BMW:n asiakasrekisteri

 

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE


Käsittelemme henkilötietojasi asiakassuhteen perusteella, koska omistat BMW- tai MINI-merkkisen ajoneuvon.

 

Henkilötietojasi voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:


• Asiakassuhteesi hoitaminen, kehittäminen ja seuranta sekä tuotekehitys
• Asiakkuuteesi liittyvä viestintä sekä tapahtumakutsujen ja uutiskirjeen lähettäminen
• Markkinointiviestintä, mukaan lukien suoramarkkinointi
• Asiakaspalautteen, asiakkaan tyytyväisyystietojen ja asiakasvalitusten käsittely
• Tiedusteluiden, koeajovarausten ja tarjouspyyntöjen käsittely
• Asiakassuhteen analysointi, tilastointi, ryhmittely ja raportointi sekä muut asiakkuuden ja BMW:n liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset

 

Voimme joissain tilanteissa ulkoistaa henkilötietojen käsittelytehtäviä muille BMW:n konserniyhtiöille ja/tai ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

 

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ


Tallennamme sinusta muun muassa seuraavanlaisia tietoja:

 

• Perustiedot, kuten nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi
• Ajoneuvosi perus-, historia- ja tekniset tiedot, kuten rekisterinumero, ajoneuvon malli ja alusta, valmiste- ja tilausnumero, ajoneuvon huoltohistoria, [ajoneuvon omistajatiedot ja -historia]
• Antamasi suostumukset, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
• Asiointihistoriasi, kuten asiakastiedustelut ja -valitukset sekä niiden käsittelyyn liittyvät tarpeelliset tiedot (kuten huoltohistoriatiedot), tapahtumiin osallistumistiedot, koeajovaraukset ja koeajoon liittyvät muut tiedot

 

5. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA


BMW säilyttää henkilötietojasi niin kauan kuin omistat BMW- tai MINI-merkkisen ajoneuvon tai olet asiakassuhteessa BMW:n kanssa. Asiakastiedot tuhotaan automaattisesti vuoden kuluessa omistuksesi tai asiakassuhteesi päättymisestä tai nimenomaisesta pyynnöstäsi.

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET


Keräämme asiakasrekisteriin talletettavat tiedot pääosin suoraan sinulta. Tietoja kerätään muun muassa BMW:n verkkopalveluihin rekisteröitymisesi yhteydessä, osallistuessasi BMW:n järjestämiin kilpailuihin erilaisten tapahtumien yhteydessä tai sosiaalisessa mediassa sekä ottaessasi yhteyttä BMW:hen.

 

Henkilötietojasi kerätään myös kolmansilta osapuolilta, kuten Liikenteen turvallisuusvirastolta, Väestörekisterikeskukselta, BMW:n jälleenmyyjiltä, BMW:n huoltopisteistä ja Autoliitolta.

 

Henkilötietojasi voidaan kerätä ja päivittää myös BMW:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien muiden yhtiöiden, kuten BMW AG:n rekistereistä.

 

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE


Henkilötietojasi luovutetaan säännönmukaisesti BMW:n jälleenmyyjille tässä tietosuojaselosteessa mainittuihin käyttötarkoituksiin. Henkilötietojasi ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8. KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA


Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään aina lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain yksittäisillä, erikseen nimetyillä henkilöillä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain niillä henkilöillä, joiden työtehtävänä on käsitellä näitä tietoja. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

 

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET


9.1. Oikeus vastustaa ja kieltää henkilötietojen käsittely

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tai kieltää henkilötietojesi käsittely esimerkiksi markkinointitarkoituksiin. Voit esittää vastustamista koskevan vaatimuksesi tai käyttää kielto-oikeuttasi tämän tietosuojaselosteen kohdan 10 mukaisesti.

 

9.2. Oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja BMW:n asiakasrekisteriin on talletettu. Voit esittää tarkastuspyynnön tämän tietosuojaselosteen kohdan 10 mukaisesti.

 

9.3. Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Sinulla on oikeus vaatia BMW:tä oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Voit myös vaatia BMW:tä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun odotat BMW:n vastausta tietojesi oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön. Pyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 10 mukaisesti.

 

9.4. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Siltä osin kun olet itse toimittanut BMW:n asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään antamasi suostumuksen nojalla, sinulla on oikeus saada tällaiset tiedot itsellesi ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

 

9.5. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Voit aina ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli koet, että BMW ei ole noudattanut toiminnassaan tietosuojasääntelyä.

 

9.6. Muut oikeudet
Jos olet antanut suostumuksen henkilötietojesi käsittelyyn voit aina peruuttaa suostumuksesi ottamalla yhteyttä BMW:hen tämän tietosuojaselosteen kohdan 10 mukaisesti.

 

10. YHTEYDENOTOT


Voit ottaa yhteyttä BMW:hen kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksiesi käyttämiseen liittyvissä tilanteissa. Pyydämme, että otat meihin yhteyttä joko sähköpostilla tietosuoja@bmw.fi tai kirjeellä, jonka voi lähettää kohdassa 1 mainittuun postiosoitteeseen. Voimme tarvittaessa pyytää sinua täsmentämään pyyntöäsi ja henkilöllisyytesi voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

OY BMW SUOMI AB:N MARKKINOINTIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

1. REKISTERINPITÄJÄ

 

Oy BMW Suomi Ab (”BMW”), Y-tunnus 0988005-9, Äyritie 8b, 01510 Vantaa.

 

Rekisteriasioita hoitava henkilö: Maria Lindberg

 

Yhteydenotot: tietosuoja@bmw.fi tai p. 020 734 5920

 

Kotimaanpuhelun hinta kiinteän verkon ja matkapuhelinverkon liittymistä 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min. Jonotusaika on maksullinen.

 

2. REKISTERIN NIMI

 

BMW:n markkinointirekisteri

 

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

 

Käsittelemme henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella.

 

Henkilötietojasi voidaan käsitellä erilaisiin markkinointiviestinnän tarkoituksiin, joka pitää sisällään tapahtumakutsuja, tietoa tuotteista ja palveluista sekä niihin liittyvistä eduista ja tarjouksista, kysely- ja markkinointitutkimuksia ja suoramarkkinointia BMW:n omista, tai sen tarkoin valitsemien yhteistyökumppaneiden tuotteista ja palveluista.

 

Voimme joissain tilanteissa ulkoistaa henkilötietojen käsittelytehtäviä muille BMW:n konserniyhtiöille ja/tai ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

 

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ


Tallennamme sinusta muun muassa seuraavanlaisia tietoja:

 

• Perustiedot, kuten nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi
• Tietoja sinusta, kuten ammattisi, ikäsi, sukupuolesi ja äidinkielesi
• Tieto sinua kiinnostavista tuotteista ja/tai palveluista

 

5. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA


BMW säilyttää henkilötietojasi niin kauan kuin suostumuksesi on voimassa.


6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET


Keräämme markkinointirekisteriin talletettavat tiedot suoraan sinulta. Henkilötietojasi voidaan päivittää myös BMW:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien muiden yhtiöiden rekistereistä.

 

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE


Henkilötietojasi luovuteta kolmansille osapuolille eikä niitä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8. KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA


Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään aina lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain yksittäisillä, erikseen nimetyillä henkilöillä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain niillä henkilöillä, joiden työtehtävänä on käsitellä näitä tietoja. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

 

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET


9.1. Oikeus vastustaa ja kieltää henkilötietojen käsittely
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tai kieltää henkilötietojesi käsittely. Voit esittää vastustamista koskevan vaatimuksesi tai käyttää kielto-oikeuttasi tämän tietosuojaselosteen kohdan 10 mukaisesti.

 

9.2. Oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja BMW:n markkinointirekisteriin on talletettu. Voit esittää tarkastuspyynnön tämän tietosuojaselosteen kohdan 10 mukaisesti.

 

9.3. Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Sinulla on oikeus vaatia BMW:tä oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Voit myös vaatia BMW:tä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun odotat BMW:n vastausta tietojesi oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön. Pyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 10 mukaisesti.

 

9.4. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Siltä osin kun olet itse toimittanut BMW:n markkinointirekisteriin tietoja, joita käsitellään antamasi suostumuksen nojalla, sinulla on oikeus saada tällaiset tiedot itsellesi ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

 

9.5. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Voit aina ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli koet, että BMW ei ole noudattanut toiminnassaan tietosuojasääntelyä.

 

9.6. Muut oikeudet
Jos olet antanut suostumuksen henkilötietojesi käsittelyyn voit aina peruuttaa suostumuksesi ottamalla yhteyttä BMW:hen tämän tietosuojaselosteen kohdan 10 mukaisesti.


10. YHTEYDENOTOT


Voit ottaa yhteyttä BMW:hen kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksiesi käyttämiseen liittyvissä tilanteissa. Pyydämme, että otat meihin yhteyttä joko sähköpostilla tietosuoja@bmw.fi tai kirjeellä, jonka voi lähettää kohdassa 1 mainittuun postiosoitteeseen. Voimme tarvittaessa pyytää sinua täsmentämään pyyntöäsi ja henkilöllisyytesi voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.