BMW:n sähköinen liikkuvuus, kestävä kehitys BMW:llä, ympäristön- ja ilmastonsuojelu

BMW JA KESTÄVÄ KEHITYS.

Kiertotalous keskipisteessä.

BMW ja kestävä kehitys.Kiertotalous keskipisteessä.

Johdonmukaisella kestävyysstrategiallamme asetamme autoalalle uuden mittapuun.

Meille ajamisen ilo on paljon muutakin kuin liikkuvuutta. Myös kestävällä kehityksellä on siinä keskeinen merkitys, emmekä halua tehdä sen suhteen kompromisseja. Pyrkimyksemme on itse asiassa päinvastainen: uusi, johdonmukainen tulevaisuusstrategiamme ei ulotu ainoastaan seikkoihin, joihin toiminnallamme on suora vaikutus, vaan se nostaa kestävän kehityksen käsitteen täysin uudelle tasolle.

Menneinä vuosina ja vuosikymmeninä olemme jo asettaneet tärkeitä standardeja autojemme ympäristösuorituskyvylle – resurssien käytöstä aina energiankulutukseen ja kierrätysasteeseen. Tulevina vuosina tulemme jatkuvasti laajentamaan kattavaa sähköistämisstrategiaamme, ja vuonna 2023 tarjoamme mallistossamme 25 sähköistettyä automallia.

Ilmastoneutraaliuden ja päästöttömän liikkuvuuden saavuttamiseksi tarvitaan monia erityyppisiä sähköisiä käyttövoimatekniikoita. Tästä syystä ja vastataksemme myös entistä joustavammin asiakkaiden tarpeisiin jatkamme vetykaasupohjaisten polttoainekennojen kehittämistä osana teknologianeutraalia strategiaa. Vuoden 2019 IAA-autonäyttelyssä esittelimme jo BMW i Hydrogen NEXT -auton. Seuraavana askeleena valmistamme tästä mallista vuonna 2022 pienen tuotantosarjan. Näin kuljemme jatkuvasti askel askeleelta kohti ympäristöä säästävää ja päästötöntä tulevaisuutta.

Lue lisää
EMME TEE BMW:LLÄ KESTÄVYYSTYÖTÄ. TEEMME BMW:STÄ KESTÄVÄN.
Oliver Zipse – BMW AG:n johtokunnan puheenjohtaja
BMW:N SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS: KESTÄVYYS

ARVOKETJUA KOSKEVA STRATEGIA.

Kestävyystyömme perustuu kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan. Se alkaa jo autojemme kehitystyöstä ja tuotannosta. Tavoitteena on kestävä arvoketju, jossa täytämme tarpeemme kierrätettyjen materiaalien ja uusiutuvien raaka-aineiden avulla – energianhankinta mukaan lukien. Emme ole vielä päässeet täysin tavoitteeseen, mutta olemme siinä jo pitkällä. Resurssien käytön lisäksi myös hiilidioksidipäästöjen vähentämisellä on keskeinen rooli liiketoimintamallissamme. Sähköistettyjen automallien kasvava osuus ja korkeajänniteakkujen energia- ja luonnonvaraintensiivinen valmistus johtavat siihen, että meidän täytyy toteuttaa koko arvoketjussa laajoja toimia hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Siksi hiilijalanjälki tulee olemaan yksi kriteereistämme toimittajia valitessamme, ja olemme näin ensimmäinen autovalmistaja, jolla on konkreettiset hiilidioksiditavoitteet toimitusketjulleen. Muutoin sähköistymisen lisääntyminen johtaisi hiilidioksidipäästöjen suureen kasvuun toimitusketjussa. Avaamme tietä muutokselle, ja olemme asettaneet tavoitteeksi vähentää toimitusketjun hiilidioksidipäästöjä 20 prosenttia vuoden 2019 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää
BMW:N SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS: KESTÄVYYS

TUOTANNOSSA PIENEMMÄT HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT.

Allekirjoittamalla YK:n ympäristöohjelman kansainvälisen puhtaamman tuotannon julistuksen vuonna 2001 olemme sitoutuneet pitämään ympäristövaikutukset ja luonnonvarojen kulutuksen mahdollisimman vähäisinä tuotannossamme maailmanlaajuisesti. Toimipisteemme ja tehtaamme ovat jo nyt hyvä esimerkki siitä, miten resurssitehokkuus voi vähentää hiilidioksidipäästöjä. Emme nimittäin vain tyydy olemaan osa kestävää tulevaisuutta, vaan haluamme viedä kehitystä sitä kohti. Siksi olemme asettaneet yhtiöllemme toimialan korkeimmat tavoitteet, jotka ulottuvat vuoteen 2030. Laaja-alaisten toimiemme valvomiseksi ja analysoimiseksi olemme ottaneet kaikilla tuotantotehtailla käyttöön ympäristöjärjestelmät, joita kehitetään ja optimoidaan koko ajan yhä paremmiksi. 

Sen ohella, että käytämme ja kehitämme tuotannossamme jatkuvasti uusiutuvia energialähteitä ja raaka-aineita, otamme tärkeitä edistysaskelia myös kierrätyksessä. Kierrätämme ja uusiokäytämme tällä hetkellä 99 prosenttia jätteistä, jotka syntyvät maailmanlaajuisesti vuosittain valmistamamme 2,5 miljoonan auton sisäisessä tuotannossamme. Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että tämä lukema olisi vieläkin korkeampi.

Lue lisää

VASTUULLISTEN MATERIAALIEN KÄYTTÖ.

BMW:n sähköinen liikkuvuus, kestävä kehitys BMW:llä, puu, FSC-sertifiointi

FSC-sertifioitu puu.

Teemme tiivistä yhteistyötä FSC:n (Forest Stewardship Council) kanssa ja edistämme aktiivisesti vastuullista ja kestävää metsätaloutta noudattamalla tiukkoja standardeja. Esimerkiksi BMW i3 -auton kojelaudan sisäkoristelista on FSC-sertifioitua eukalyptuspuuta.
BMW:n sähköinen liikkuvuus, kestävä kehitys BMW:llä, kenaf

Kenaf.

Kenaf on malvakasvien sukuun kuuluva kasvi, jonka kuidut ovat sekä kustannustehokas että monipuolinen materiaalivaihtoehto. BMW i3:n sisätila on 30-prosenttisesti kenafia, mikä asettaa mittapuun luonnonvarojen kestävälle käytölle autonvalmistuksessa.
BMW:n sähköinen liikkuvuus, kestävä kehitys BMW:llä, luonnonkumi

Luonnonkumi.

Luonnonkumia käytetään renkaiden valmistukseen, ja haluamme käyttää sitä vastuullisesti, aivan kuten muitakin autoissamme hyödynnettäviä materiaaleja. Perustimme yhdessä julkisten instituutioiden ja luonnonkumialan toimijoiden kanssa vuonna 2019 organisaation nimeltä GPSNR (Global Platform for Sustainable Natural Rubber). Sen tavoitteena on varmistaa jäljitettävyys ja kestävyys luonnonkumin koko arvoketjussa.
BMW:n sähköinen liikkuvuus, kestävä kehitys BMW:llä, alumiini

Alumiini.

Alumiini on teräksen ohella tärkein tuotannossamme käytettävä raaka-aine. Siksi on tärkeää, että sen koko arvoketjun resurssi- ja energiatehokkuus on korkealla tasolla. ASI:n (Aluminium Stewardship Initiative) perustajajäsenenä toimimme aktiivisesti tämän edistämiseksi, ja käytämme siinä esimerkiksi sertifiointiohjelmaa, jolla varmistetaan, että raaka-aineiden toimittajat noudattavat kestävän kehityksen mukaisia standardeja. Lisäksi jo nyt jopa puolet joissain komponenteissa käyttämästämme alumiinista on sekundäärialumiinia.

ECONYL.

BMW hållbarhet - Econyl.

Raaka-aineiden kierrätys on tärkeä tekijä kokonaisvaltaisen kestävyyden strategiassamme. Econylin käyttö autoissamme on hyvä esimerkki siitä, miten käyttämämme kierrätysmateriaalit vastaavat laadultaan premium-standardiamme. Econyl on lankaa, joka valmistetaan kierrätetystä nailonista ja jota käytetään esimerkiksi mattojen valmistuksessa. Käytämme sitä BMW iX:n lattiaverhouksissa ja -matoissa.

KIERRÄTYS AVAINASEMASSA.

BMW:n sähköinen liikkuvuus, kestävä kehitys BMW:llä, ympäristöystävällinen tuotanto, kierrätys

Materiaalien kierrätys on meille keskeinen keino, jonka avulla pyrimme siirtymään kohti kestävää, resurssitehokasta ja tulevaisuuteen suuntautuvaa tuotantoa. Tuotteidemme älykkään suunnittelun ohella myös materiaalien kierrätys ja uudelleenkäyttö on ankkuroitu vahvasti arvoketjuumme. Voimme kierrättää jo nyt 99 prosenttia sisäisessä tuotannossamme maailmanlaajuisesti syntyvästä jätteestä.

KESTÄVÄ KEHITYS BMW i3:SSA.

BMW:n sähköinen liikkuvuus, kestävä kehitys BMW:llä, ympäristöystävällinen tuotanto, kierrätys, BMW i3

BMW i3 ilmentää 95 prosentin kierrätettävyysasteellaan loistavasti strategiaamme. Sen sisätila on 30-prosenttisesti kenafia, joka on malvakasvista saatava uusiutuva materiaali. Auton tekstiilimateriaalien valmistuksessa käytämme innovatiivista erikoislankaa, joka valmistetaan kierrätetyistä PET-pulloista tehdyistä granulaateista. Lisäksi auton akut saavat toisen elämän stationäärisissä energiavarastojärjestelmissä, joita käytetään puhtaan energian hankintaan tuotantolaitoksiimme.

KIERRÄTETYT MATERIAALIT.

BMW:n sähköinen liikkuvuus, kestävä kehitys BMW:llä, ympäristöystävällinen tuotanto, kierrätys, kierrätetty materiaali

Käytämme kierrätettyjä materiaaleja ja kestäviä raaka-aineita aina, kun se on teknisesti, ekologisesti ja taloudellisesti järkevää ja mahdollista. Tavoitteenamme on kasvattaa niiden osuutta selvästi vuoteen 2030 mennessä. Tämä koskee myös kahta tärkeintä raaka-ainettamme: alumiinin kohdalla aiomme nostaa osuuden 4–6-kertaiseksi ja teräksen kohdalla 2–5 kertaiseksi. Jo nyt käytämme tietyissä komponenteissa noin 25-prosenttisesti kierrätysterästä, jopa 50-prosenttisesti kierrätysalumiinia ja jopa 20-prosenttisesti kierrätettyä termoplastista muovia. Hyödynnämme toisin sanoen elinkaarisuunnittelua (Life Cycle Engineering) kierrätyksen tehostamiseksi, sillä kierrätettyjen materiaalien käyttö pienentää merkittävästi hiilijalanjälkeä.

KÄYTÖSTÄ POISTETTUJEN AUTOJEN KIERRÄTYS.

BMW:n sähköinen liikkuvuus, kestävä kehitys BMW:llä, ympäristöystävällinen tuotanto, kierrätys, käytöstä poistetut autot

BMW-auto on tärkeä osa arvoketjua myös sen jälkeen, kun se on saavuttanut elinkaarensa pään. Käytöstä poistetut BMW-autot ja niiden materiaalit eivät ole meille romua vaan tärkeä uusioraaka-aineiden lähde. Siksi olemme yhdessä jälleenmyyjiemme kanssa organisoineet käyttöikänsä päähän tulleiden autojen keräyksen ja tarjoamme autojen ympäristöä säästävän kierrätyksen maailmanlaajuisesti yli 3 000 vastaanottopisteessä. Haluamme ennen kaikkea varmistaa, että sähköautojemme kierrätys tapahtuu läpinäkyvällä tavalla. Sähköautoissa ei voida nojautua pitkällä aikavälillä yksinomaan ensiömateriaaleihin, joten niiden pohjalla olevaa resurssivirtaa pitää muuttaa. Siksi asiakkaamme voivat jättää autonsa esimerkiksi Münchenissä sijaitsevaan RDZ-keskukseen (Recycling und Demontage Zentrum). Siellä otetaan vastaan elinkaarensa lopussa olevia autoja ja laaditaan jatkuvasti uusia konsepteja ja toimenpiteitä kierrätysprosessiemme kehittämiseksi.

Suunniteltu kierrätettäväksi.

SUUNNITELTU KIERRÄTETTÄVÄKSI.

Asiantuntijamme luovat jo suunnitteluvaiheessa perustan auton tehokkaalle ja ympäristöystävälliselle kierrätykselle ja hävittämiselle, kun sen aika lopulta koittaa. Kierrätys on siis vahvana osana mukana koko auton elinkaariprosessia.

Lue lisää
BMW eMobility BMW Hållbarhet Mobilitet

KESTÄVYYS KESKIPISTEESSÄ: BMW eDRIVE ZONE.

Pyrkimyksenämme on tehdä asiat aina 100-prosenttisesti – aivan erityisesti tämä pätee silloin, kun kyse on kestävän kehityksen mukaisesta ajamisen ilosta. Tässä onnistuaksemme yritämme löytää autoteollisuudessa jatkuvasti uusia mahdollisuuksia, jotka hyödyttävät sekä meitä että asiakkaitamme.

Emme kuitenkaan tyydy vain tähän: BMW eDrive Zonen avulla edistämme osaltamme nolla- ja vähäpäästöisten alueiden asteittaista käyttöönottoa eurooppalaisissa kaupungeissa ja suurkaupunkialueilla. BMW eDrive Zone on BMW:n plug-in hybrideille tarkoitettu digitaalinen palvelu, joka tunnistaa automaattisesti nämä ympäristövyöhykkeet ja toimii niiden mukaisesti. Kun auto saapuu ympäristövyöhykkeelle, se siirtyy automaattisesti sähköajotilaan ja kulkee näin vyöhykkeen läpi päästöttömästi. BMW Points -lojaliteettiohjelman kautta voit myös saada bonuspisteitä näillä vyöhykkeillä ajaessasi. Ansaitset yhden bonuspisteen jokaisesta sähköllä ajamastasi kilometristä, ja ympäristövyöhykkeillä saat siitä kaksi pistettä. Voit lunastaa keräämäsi pisteet ja käyttää ne BMW Chargingissa.

KESTÄVYYTTÄ, JOLLA ON MERKITYSTÄ.

Emme halua vain kertoa kestävyystyöstämme, vaan tärkeää on se, että ymmärrät sen merkityksen. Siksi olemme koonneet kaikki kestävyyttä koskevat uutiset, hankkeet ja faktat samaan paikkaan.

Suoraa tietä kohti kestävyyttä.

Kiinnostaako, mitä BMW tekee kestävän kehityksen eteen? Lue 17 faktaa kestävyydestä ja siitä, miten toimimme sen edistämiseksi.
Lue lisää

Miten BMW valmistaa entistä vastuullisempia autoja?

Entä mitä tekemistä maapähkinöiden istuttamisella on tämän kanssa? Lue täältä lisää tavoitteistamme, joiden avulla pyrimme valmistamaan entistä vastuullisempia autoja ja edistämään kestävää kehitystä.
Lue lisää
Batteritillverkning

Voiko akkuja valmistaa kestävällä tavalla?

Voiko ladattaviin autoihin valmistaa akkuja, joiden valmistuksessa noudatetaan työehtoja ja kestävän kehityksen periaatteita? Kyllä voi.
Lue lisää
BMW:N SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS: KESTÄVYYS - Energiantuotanto

ENERGIATEHOKKUUS.

Pystymme vaikuttamaan suoraan omien tehtaidemme ja toimipisteidemme hiilidioksidipäästöihin, ja olemmekin jo mittapuu resurssitehokkuudessa. Tavoitteena on vähentää toimintamme hiilidioksidipäästöjä 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Tämän saavuttamiseksi kaikki yhtiön ulkopuolelta hankkimamme sähkö on vuodesta 2020 alkaen ollut peräisin uusiutuvista energialähteistä. Vuodesta 2021 lähtien tehtaamme ja toimipisteemme ovat täysin ilmastoneutraaleja – toteutamme tämän alentamalla kokonaisenergiankulutusta ja hyödyntämällä enää ainoastaan uusiutuvia energioita, jotka tuotamme suurimmilta osin itse. Panostamme myös jatkuvasti energiatehokkuuden optimointiin ja selvitämme paikan päällä toimipisteissämme, mikä on paras tapa hankkia sinne energiaa – se voi olla esimerkiksi vedyn, biokaasun, biomassan tai geotermisen energian käyttö. Joillain tehtailla ratkaisuna voi olla esimerkiksi vihreä vety, jonka tehokkuutta lämmöntuotannossa arvioimme parhaillaan pilottihankkeessa. Samalla optimoimme myös tuotantomme energiatehokkuutta: vähennämme lämmityksen tarvetta hyödyntämällä prosesseista saatavaa hukkalämpöä ja varmistamalla termiset kierrot. Digitaalisia työkaluja, kuten data-analytiikkaa, käyttämällä laskemme sähkönkulutusta älykkäiden ohjausjärjestelmien avulla ja minimoimme samalla hukan.

Lue lisää

KESTÄVYYS KÄYTÄNNÖSSÄ TUOTANTOLAITOKSISSAMME.

BMW:n sähköinen liikkuvuus, kestävä kehitys BMW:llä, ympäristöystävällinen tuotanto, Leipzigin tehdas

BMW Groupin Leipzigin tehdas.

Leipzigin tehtaallamme tehokkuus on lähes käsin kosketeltavaa, ja se onkin yksi maailman moderneimmista ja kestävimmistä autotehtaista. Siellä on tuotettu vuodesta 2013 lähtien sähkökäyttöisiä autoja ja kevyitä, hiilikuituvahvistetusta muovista valmistettuja koreja. Se on ensimmäinen saksalainen autotehdas, joka tuottaa merkittävän osan tarvitsemastaan sähköstä tehtaan neljällä omalla tuulivoimalalla. Tehtaalla on myös innovatiivinen akkufarmi, joka koostuu noin 700 BMW i3 -korkeajänniteakusta. Sen avulla tuotannosta pyritään tekemään eri tavoin entistä resurssi- ja energiatehokkaampaa: Ensinnäkin teemme jatkuvasti töitä pidentääksemme akkujen käyttöikää. Toiseksi akkufarmi varastoi tuulivoimaloiden ylijäämäenergiaa, jota voidaan sitten käyttää sähkön tarjonnan ollessa liian alhaisella tasolla. Näin myös lisäämme julkisten sähköverkkojen vakautta.

BMW:n sähköinen liikkuvuus, kestävä kehitys BMW:llä, ympäristöystävällinen tuotanto, Dingolfingin tehdas

BMW Groupin Dingolfingin tehdas.

Kehityksen kärjessä radikaalien toimien ansiosta: Dingolfingin tehdas on suurin autotehtaamme Euroopassa, ja innovatiivisen tuotantotekniikan käyttöönoton ansiosta se on pystynyt viimeisten kymmenen vuoden aikana vähentämään sekä resurssien käyttöä että päästöjä kolmanneksella. Virstanpylväänä energiankulutuksen vähentämisessä on ollut uusi energiakeskus, jossa sähköä ja lämpöä tuotetaan erittäin tehokkaasti niiden yhteistuotannon avulla. Siellä kaasu muunnetaan sähköksi ja samalla syntyvä lämpö hyödynnetään energialähteenä. Sähkön ja lämmön yhteistuotantoyksikköjen ja Saksan suurimpiin kuuluvan katolle asennetun aurinkosähköjärjestelmän ansiosta tehdas tuottaa nykyään itse lähes puolet tarvitsemastaan sähköstä. Lopun sähkön tarpeen se kattaa hankkimalla ulkoisilta energiatoimittajilta ainoastaan kestävää sähköä. Konsernin kestävyysstrategiassa asetetaan suuria vaatimuksia jätteiden käsittelylle, ja myös siinä Dingolfingin tehdas yltää huipputuloksiin 99,9 prosentin kierrätysasteellaan tehokkaiden toimenpiteidensä, kuten innovatiivisen puristamon, ansiosta.

BMW:n sähköinen liikkuvuus, kestävä kehitys BMW:llä, ympäristöystävällinen tuotanto, Shenyangin tehdas

BMW Groupin Shenyangin tehdas.

Lisää innovaatioita, vähemmän päästöjä. Euroopan ja Brasilian tuotantotehtaillamme hankimme jo nyt kaiken ostamamme sähkön uusiutuvista lähteistä, ja vuonna 2018 Shenyangin tehtaallamme otettiin käyttöön tähän asti suurin aurinkosähköjärjestelmämme, jonka huipputeho on 15,1 megawattia.

BMW:N SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS: KESTÄVYYS - Cobolt

VASTUULLISUUS ON MEITÄ ETEENPÄIN AJAVA VOIMA.

”Cobalt For Development” on yksi esimerkki hankkeista, joilla integroimme kestävyysstrategiaamme askel askeleelta ympäristöömme ja sitä kautta arvoketjumme kaikkiin osiin. Ohjeistusten, tuen ja kannustimien avulla varmistamme, että yhteistyökumppanimme noudattavat toimitusketjussa jatkuvasti korkeita sosiaalisia ja ympäristöstandardeja.

Lue lisää

KORKEAJÄNNITEAKKUMME: MENESTYSTARINA.

BMW:n sähköinen liikkuvuus, kestävä kehitys BMW:llä, akku

Akkukennojen uudelleenkäyttö.

Uusi elämä akuille: otamme kaikki käytetyt BMW-korkeajänniteakut maailmanlaajuisesti takaisin – myös silloin kun meillä ei ole siihen lakisääteistä velvollisuutta. Autojemme akut saavat toisen elämän stationäärisissä energian varastointijärjestelmissä, joita rakennamme vähitellen tehtaillemme ympäri maailman. Näin integroimme uusiutuvaa energiaa sähköverkkoon, lisäämme verkon vakautta ja alennamme kuluttajille aiheutuvia energiakustannuksia. Samalla kuljemme myös kohti täysin hiilidioksidivapaan tuotannon tavoitetta. Paras esimerkki tästä on Leipzigin tehtaamme, jossa on noin 700:sta BMW i3 -auton akusta koostuva akkufarmi. Uusiutuvan energian puskurivarastona ne tallentavat ylijäävän tuulienergian ja siirtävät sen sähköverkkoon. Tämä vähentää samalla tuotannon energiakustannuksia.

BMW:n sähköinen liikkuvuus, kestävä kehitys BMW:llä, akku, kierrätys

Akkujen uudelleenkäyttö.

Stationäärisistä energiavarastoistamme poistettavien akkujen kierrätettävyysaste nousee jatkuvasti. Niistä saadaan korkealaatuisia kierrätysmateriaaleja uusien litiumioniakkujemme valmistukseen. Yhteistyössä saksalaisen kierrätysasiantuntijan Duesenfeldin kanssa olemme kehittäneet menetelmän, jonka avulla materiaaleissa, kuten grafiitissa ja elektrolyyteissä, voidaan saavuttaa jopa 96 prosentin kierrätettävyysaste. Prosessista jää tällä hetkellä jäljelle ainoastaan elektrolyyteistä kostunut termoplastinen muovi.

BMW:n sähköinen liikkuvuus, kestävä kehitys BMW:llä, akku, toimittaja

Toimittajiemme resurssitehokkuus.

Tulevaisuuteen suuntautuva kautta linjan: kestävän kehityksen edelläkävijänä sanoillamme on suuri painoarvo myös toimittajiemme keskuudessa – ja käytämme sen hyödyksemme. Olemme solmineet akkukennovalmistajiemme kanssa sopimukset siitä, että ne käyttävät viidennen sukupolven akkukennojemme tuotannossa vain kestävää energiaa. Vuoteen 2030 mennessä tämä vähentää hiilidioksidipäästöjä yhteensä noin kymmenellä miljoonalla tonnilla, mikä vastaa esimerkiksi Münchenin kokoisen miljoonakaupungin vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä. Osallistumalla Carbon Disclosure Projectiin (CDP) autamme toimittajiamme toteuttamaan toimenpiteitä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja uusiutuvien energialähteiden osuuden kasvattamiseksi.

BMW iX i20 2021 eldriven SUV interiör hållbarhet

Monipuolisen kestävän kehityksen konseptin ansiosta BMW iX on koko elinkaaren kasvihuonekaasupäästöjen vertailussa 45 % ympäristöystävällisempi kuin vastaava dieselmoottorilla varustettu SAV. Tämä tavoite on saavutettu muun muassa hyödyntämällä yksinomaan uusiutuvia energialähteitä tuotannossa sekä käyttämällä luonnon- ja kierrätysmateriaaleja auton sisätilassa. Esimerkkinä mainittakoon luonnollisella oliivinlehtiuutteella käsitelty Castanea-nahka ja täysin Econyl-kuidusta valmistetut lattiamatot.

BMW:N SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS: KESTÄVYYS - Value chain

BMW-UUTISKIRJE.

Tilaa BMW-uutiskirje ja saat tuoreimmat BMW-uutiset automalleistamme, tuotteistamme ja tapahtumistamme suoraan sähköpostiisi.

 

Lue lisää
Haluan tietää lisää kestävästä kehityksestä BMW Groupissa

Haluan tietää lisää kestävästä kehityksestä BMW Groupissa.

BMW:n sähköinen liikkuvuus BMW:n lataaminen

Haluan tutustua lataamiseen.

Haluan tutustua toimintamatkaan

Lisätietoja lataamisesta