BMW LIIKKUVUUSPALVELU (MOBILE CARE).

BMW on aina valmiina auttamaan - myös teknisen vian sattuessa. Pätevä tekninen tuki ja ammattitaitoinen apu on taattu. Tavoitat meidät kaikkina vuorokauden aikoina vuoden jokaisena päivänä. Autamme puhelimitse tai paikan päällä. BMW Liikkuvuuspalvelun puhelinnumerosta tavoitat aina pätevän henkilön, joka pystyy usein auttamaan jo puhelimessa. Jos tämä ei jostain syystä onnistuisi, voit luottaa kattavaan lisäpalveluvalikoimaamme, joka takaa liikkuvuutesi. Palveluvalikoima vaihtelee maittain.

Tavoitat meidät numerosta +358 800 154 000.

 • Apu tekniseen vikaan tapahtumapaikalla.

  Useimmissa tapauksissa pystymme auttamaan jo puhelimitse. Jos kuitenkin tarvitset apua paikan päällä, lähetämme välittömästi BMW-huoltoauton tai järjestämme apua teknisen vian korjaamiseen yhteistyökumppaneidemme kautta ja kannamme tästä aiheutuvat kustannukset (aina 100 euroon saakka).

  Lainsäädännöllisistä syistä teknisen vian korjaamiseen liittyvät palvelut on rajattava koskemaan ainoastaan sellaisia töitä, joiden ansiosta auto saadaan taas ajokuntoon. Tästä syystä teknisen vian tapahtumapaikalla ei voida suorittaa huoltotöitä, kuluneiden osien korjausta, suurempia korjaustöitä tai varaosien toimitusta.

 • Apu rengasrikon sattuessa / pienissä ongelmissa

  Rengasrikon sattuessa annamme - tarvittaessa - apua tapahtumapaikalla. Jos auton renkaissa on Runflat-teknologia, muut BMW Liikkuvuuspalvelut taataan vain, mikäli vararenkaita ei voida toimittaa neljän tunnin kuluessa. Vararenkaiden kustannukset eivät sisälly palveluun.
  Autamme miellämme myös pienissä ongelmissa, kuten jos avain on jäänyt auton sisään tai kadonnut, jos autoon on tankattu vääränlaista polttonestettä tai jos polttoneste on päässyt loppumaan tankista. Tällaisissa tapauksissa emme kuitenkaan vastaa tapahtumapaikalla annetusta avusta tai palvelulaajuuden ylittävistä liikkuvuuspalveluista aiheutuneista kuluista.

 • Hinauspalvelu lähimpään BMW-huoltopisteeseen

  Jos teknistä vikaa ei voida korjata tapahtumapaikalla, vastaamme kustannuksista jotka koituvat auton hinaamisesta lähimmälle BMW-merkkikorjaamolle.

 • Taksikuljetus

  Jos tarvitset taksikuljetusta, vastaamme kustannuksista yhden tai useamman taksimatkan osalta aina 65 euroon saakka.

 • Hotellimajoitus

  Mikäli joudut turvautumaan hotellimajoitukseen auton teknisen vian takia, vastaamme kaikkien autossa matkustavien majoituskustannuksista siihen saakka, kunnes vika on saatu korjattua, enimmillään kuitenkin 4 yötä (hotellikategoria enintään 4 tähteä). Edellytyksenä on, että tekninen vika on sattunut yli 50 km:n etäisyydellä asuinpaikastasi.

 • Sijaisauto matkan jatkamiseen

  Vastaamme samanarvoisen sijaisauton kustannuksista siihen saakka, kunnes vika on saatu korjattua. Kotimaassa enintään 3 arkipäivää plus viikonloppu; ulkomailla enintään 5 arkipäivää plus viikonloppu.
  Huomaa, että saatavuus voi vaihdella alueellisesti ja tilanteen mukaan. Ota huomioon myös, että vuokra-autojen vuokrausehdoissa saattaa olla rajoituksia matkakohteen suhteen.

 • Saumatonta liikkuvuutta.

  Taataksemme liikkuvuutesi saumattomuuden tarjoamme yllä kuvattujen palvelujen lisäksi seuraavat palvelut - yksittäin tai toisiinsa yhdistäen - yhteensä 500 euroon saakka kutakin teknistä vikatapausta kohden.

  Matkan jatko tai paluumatka
  Mikäli olosuhteet pakottavat, vastaamme myös matkan jatkamisesta tai paluumatkasta junalla tai lentokoneella aiheutuvista kustannuksista - yllä mainittuun enimmäissummaan saakka.

  Auton nouto tai palautus.
  Jos auton noutamisesta aiheutuu Sinulle kustannuksia, otamme ne vastattaviksemme yllä mainittuun enimmäissummaan saakka. Mikäli tarpeellista, järjestämme auton palautuksen. Ehtona on, että korjausaika auton korjaamolle saapumisesta korjaustyön oletettavaan valmistumiseen saakka kestää yli kolme työpäivää. Lisäksi etäisyys asuinpaikan ja teknisen vian tapahtumapaikan välillä on yli 100 km. Auton palautus ulkomailta saattaa kestää n. 10 päivää (autonkuljetusautolla).

  Useammista saumattoman liikkuvuuden alaisuuteen kuuluvista palveluista koituvia kustannuksia korvataan vain enintään 500 euroa kutakin teknistä vikaa kohden.

KULUKORVAUKSET.

Perussääntö on, että vain sellaisia kuluja korvataan ja vain siinä laajuudessa, kuin on mainittu Liikkuvuuspalvelun ehdoissa. Tavallisesti vastaamme kaikista BMW Liikkuvuuspalvelu -palveluiden kustannuksista suoraan. Mikäli Sinun on poikkeuksellisesti maksettava etukäteen, korvaamme kustannukset Sinulle viipymättä. Tätä varten tarvitsemme alkuperäiset kuitit käytetyistä palveluista (esimerkiksi hinausyhtiöltä) sekä kopion korjauskuitista.

Palveluehtojen mukaisesti vain sellaiset kustannukset korvataan, joiden laajuuden ja keston BMW Liikkuvuuspalvelun palvelukeskus on hyväksynyt.

Kustannukset, jotka eivät kuulu kulukorvauksen piiriin:
- kustannukset, jotka olisivat tulleet maksettaviksi myös normaalitilanteessa, esimerkiksi tietullit ja polttoainekulut
- hotellin laskuttamat ylimääräiset kulut, esimerkiksi ateriointi / minibaarin käyttö
- kaikki kustannukset tai menetykset, jotka ovat joko suoraan tai epäsuorasti seurausta auton teknisestä viasta, kuten tulonmenetykset, peruutusmaksut, tapahtumien peruutuskustannukset (lipun raukeaminen)
- korjauskustannukset ja varaosien ynnä apu- ja käyttöaineiden käytöstä koituvat kustannukset

Teknisen vian määritelmä: teknisellä vialla tarkoitetaan sellaista autossa esiintyvää vikaa, joka estää matkan jatkamisen.

BMW Liikkuvuuspalveluita voi käyttää vain, mikäli auton tekninen vika ei ole kuljettajan itsensä tai ulkoisen tekijän aiheuttama. Poikkeus: rengasrikon sattuessa tarjoamme apuamme siinä muodossa ja laajuudessa, kuin on kuvattu kohdassa "Apu teknisen vian tapahtumapaikalla".

Oikeudellinen huomautus: suosittelemme teettämään kaikki auton huoltotyöt BMW-merkkikorjaamolla. Et ole oikeutettu käyttämään BMW Liikkuvuuspalveluita, mikäli määräystenmukaisia katsastus- ja huoltovälejä ei ole noudatettu siten, kuin BMW huolto- ja laatustandardit edellyttävät ja / tai jos katsastuksen, huolto- tai muut korjaustyöt on suorittanut epäpätevä henkilö virheellisesti.

VOIMASSAOLOALUE.

Hyvä palvelu ei tunne rajoja. Siksi BMW tarjoaa asiakkailleen aivan erityisenlaisen liikkuvuuspalvelupaketin: BMW Mobile Care - koko Euroopan kattava BMW Liikkuvuuspalvelu. Teknisen vian sattuessa käytettävissäsi on kattava tuki hinauspalvelusta hotellimajoitukseen ja edelleen sijaisauton käyttöön kaikkialla Euroopassa. Paketti on voimassa viisi vuotta ja koskee kaikkia BMW-autoja, jotka on ensirekisteröity 01.01.2006 jälkeen, ja sen saavat sekä ensiomistaja että vaihtoauton ostaja.